27 listopada 2020 r. Godzina 05:51.

Strona główna

Pisarzowice
Parafia Świętego Marcina
ul. Bielska 63
43-332 Pisarzowice
tel. 33 8457378, wik. 33 8457399
www.pisarzowice.duszpasterstwa.bielsko.pl
konto 62 8437 0002 0014 0726 9452 0001


Parafia erygowana 1335 r.
Kościół parafialny p.w. NMP Matki Kościoła, konsekrowany 10.11.1973 r.
Odpusty: 11 listopada, poniedziałek po uroczystości Zesłania Ducha Świętego,
niedziela po 16 lipca

Msze święte
w niedziele i w uroczystości: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 18.00 (17.00)
w dni powszednie: 7.00, 18.00 (17.00)

Spowiedź święta
w dni powszednie, pół godziny przed każdą Mszą św.

Sakrament namaszczenia chorych
Sakramentu udzielamy w każdy I piątek podczas odwiedzin chorych,
a ponadto w parafialny dzień chorego, 16 lipca oraz na rekolekcjach.
W nagłym przypadku można wezwać kapłana o każdej porze.
W szpitalach do chorego należy wzywać kapelana

Kancelaria parafialna znajduje się na plebani, budynek obok kościoła
Czynna w dni powszednie – pół godziny po Mszy świętej( rano i wieczorem)

Wykaz dokumentów potrzebnych w kancelarii:
Chrzest
akt urodzenia dziecka
wyciąg z aktu ślubu rodziców
zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary

Małżeństwo
metryki chrztu i bierzmowania
dowody osobiste
ostatnie świadectwo katechizacji
dokument kursu przedmałżeńskiego i poradnictwa rodzinnego
dokument z USC

Pogrzeb katolicki
akt zgonu
informacja o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku

W naszym kościele może być zgromadzonych ok.50 osób.
Przebywamy w nałożonych maseczkach
W ławce siedzi 1 osoba co druga ławka,
na chórze po 2 osoby.
Msze święte: w dni powszednie 7.00 i 17.00
w niedziele 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 15.00, 17.00
Nie gromadzimy się przed kościołem

WycieczkaInfo
BratAlbert ***

Chryste Królu nad królami


Królu Wszechmocny i Przenajświętszy
królujesz z Ojcem i Duchem Świętym

Mistrzu Proroków i Apostołów
i Królu Świętych i Aniołów.

Królu Wszechświata, trudu i znoju.
Panie i Władco wszystkich żywiołów.

Królu i Boże dusz i serc
króluj nam wiecznie, po życia kres.

I króluj nam i nie szczędź troski
dla mej Ojczyzny kochanej Polski!

Halina Gąsiorek-Gacek

***


***

O miłosierdziu


Miłosierdzie, to forma współczucia i bezinteresownej pomocy.
A miłosierdzie Pana Boga największe, pełne boskiej mocy.

Pan Jezus w swoim miłosierdziu, tak ukochał człowieka,
że grzechy mu wybacza i na poprawę czeka.

Że poniósł śmierć męczeńską, aby człowieka zbawić.
Od śmierci, piekieł, szatana każdą duszę wybawić.

A gdy człowiek upadnie, z krzyża podaje ramię.
I podnieść się pomaga, oddalając karanie.

A czy Ty człowieku słaby i mizerny,
jesteś dla bliźniego swego miłosierny?

Halina Gąsiorek-Gacek

***
Odpust św. Marcina w roku epidemii 2020
Dziękujemy wszystkim przybyłym do kościoła na tę parafialną uroczystość. Niech św. Marcin z Tours, nasz patron, wyprasza u Boga laski dla całej parafii.
W czasie epidemii trwajmy we wspólnocie parafialnej przez modlitwę i internetowy przekaz informacyjny. Wszystkich pozdrawiamy, życząc pogody ducha !

Duszpasterze


Fotografie w czasie odpustu wykonała p. Cecylia Puzoń, prezes KGW. Dziękujemy!
Św. Marcin patron naszej parafii
Urodził się około roku 316 w Panoni. Mając 15 lat zaciągnął się do legionów rzymskich i przeniósł się do Galii. Pewnego dnia żebrakowi proszącemu go o jałmużnę oddał połowie swojego płaszcza. Następnej nocy ukazał mu się Chrystus odziany w ten płaszcz. Mając 18 lat opuścił służbę wojskową i został uczniem św. Hilarego. Pod jego wpływem założył pierwszy klasztor w Galii w Ligule. Zostawszy biskupem w Tours założył drugi klasztor w Marmoutier. Bardzo gorliwie pracował nad nawróceniem pogańskich jeszcze mieszkańców diecezji. Umarł wracając z wyprawy misyjnej 8 listopada 397 roku. Pochowanego 11 listopada w Tours i ten dzień przyjął się w całym Kościele jako data jego wspomnienia.

Modlitwa
Boże, Ty zostałeś uwielbiony przez życie i przez śmierć świętego Marcina, biskupa, odnów w naszych sercach cuda Twojej łaski, aby ani śmierć, ani życie nie mogły nas odłączyć od Ciebie. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen
Modlitwa za zmarłych
Módlmy się za dusze naszych zmarłych:
budowniczych i fundatorów tego kościoła, dobrodziejów naszej parafii, kapłanów:
ks. Jana Gniłki, ks. Tadeusza Wojniaka, ks. Stanisława Pieli,
ks. Szczepana Żmudki, ks. Kazimierza Jancarza, ks. Bolesława Mleczki

za dusze zmarłych z naszych rodzin...
Panie Jezu, który narodziłeś się z Maryi Dziewicy,
by każdego człowieka obdarzyć życiem wiecznym, zmiłuj się nad nimi
Zmiłuj się nad nimi.
Chryste, który uświęciłeś życie rodzinne w Nazarecie, zmiłuj się nad nimi
Zmiłuj się nad nimi.
Panie, który obiecałeś wieczne mieszkanie w niebie wszystkim, którzy do Ciebie należą, zmiłuj się nad nimi.
Zmiłuj się nad nimi.

Ojcze nasz...
Panie wysłuchaj modlitwy nasze.
A wołanie nasze...

Boże, Stwórco i Odkupicielu wszystkich ludzi, udziel zmarłym sługom i służebnicom Twoim odpuszczenia wszystkich grzechów. Niechaj przez nasze pobożne modlitwy dostąpią miłosierdzia, którego zawsze pragnęły. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Wieczny odpoczynek...


Zmarli proboszczowie Pisarzowic z XX wieku:

Ks. Bartłomiej Boba, pochowany – Kraków
Ks. Stanisław Łopatowski - Pisarzowice
Ks. Jan Gniłka - Kobiernice
Ks. Tadeusz Wojniak - Kęty
Ks. Stanisław Piela - Pietrzykowice
Ks. Szczepan Żmudka - Zembrzyce
Ks. Kard. Karol Wojtyła w Pisarzowicach
I. Poświęcenie kamienia węgielnego pod kościół w Pisarzowicach (27.10.1968)
cieszymy się, że ta sprawa znalazła zrozumienie u czynników, które w trybie administracyjnym o tym decydują. Cieszymy się i życzymy sobie, ażeby wszystkie podobne sprawy, tak liczne, wszystkie podobne potrzeby tak mnogie, znalazły podobne zrozumienie (...)żeby wszędzie tam, gdzie ludziom wierzącym potrzeba kościoła, ten kościół mógł powstać

(z kazania kard. Karola Wojtyły w Pisarzowicach)


Ks. Kard. Karol Wojtyła w Pisarzowicach
II. Poświęcenie krzyża na wieżę kościoła (31.10.1970)
Po Mszy św. ks. Kardynał udziela specjalnego błogosławieóstwa naszym pracownikom, którzy mają pójść na wieżę i wyciągnąć krzyż. Była to praca niełatwa, ponieważ na polu było ciemno i wiatr, wieża była oświetlona. Wszyscy wychodzimy z kościoła, krzyż niesiemy na rękach. Przed kościołem w wielkim napięciu czekamy , aż krzyż wzniesie się na górę. Przygotowanym dżwigiem na linach, oraz przy pomocy zgrabnych parafian krzyż powoli wyciągamy na górę. Ks. Kardynał w tym czasie otoczony licznym duchowieóstwem z różaócem w ręku patrzał jak krzyż zostaje wzniesiony w jego imieniu. Sam póżniej wyraził, że bardzo przeżywał tę chwilę, gdyż było to zbyt ryzykowne

(Ks. Piela Kronika)


Ks. Kard. Karol Wojtyła w Pisarzowicach
III. Konsekracja kościoła w Pisarzowicach (10.11.1973)
Sam kościół wydaje się bardzo udany. Mieści w swoim obrębie dodatkową kaplicę na II piętrze oraz sale katechetyczną na I piętrze, przestrzeó sakralna jest obszerna i bardzo przejrzysta. Rzecz jasna, że wszystko jeszcze domaga się ostatecznego wykoóczenia, jednak zasadnicze praca jest już dokonana. Na pewno też budowa i konsekracja kościoła przyczyniła się do tej niezwykłej mobilizacji duchowej parafian w czasie wizytacji oraz umiejętnej współpracy z parafianami proboszcza Stanisława Pieli

(z akt wizytacyjnych kard. Wojtyły)

Ks. Kard. Karol Wojtyła w Pisarzowicach
Relikwie bł. Jana Pawła II w Pisarzowicach
  • Przekazanie relikwii dla naszej parafii przez kard. Stanisława Dziwisza - Kraków 9.11.2011
  • Ołtarz bł. Jana Pawła II w naszej świątyni.
  • Uroczyste wniesienie relikwi do kościoła w Pisarzowicach dokonane przez ks. prałata Roberta Tyrałę - Pisarzowice 27.11.2011
Ks. Kard. Karol Wojtyła w Pisarzowicach
V. Poświęcenie tablicy Św. Jana Pawła II w Pisarzowicach 15.11.2015