06 lutego 2016 r. Mamy godzinę 00:53.

Strona główna

Peregrynacja Znaków Miłosierdzia Bożego
31 stycznia do naszej parafii zawitały Znaki Bożego Miłosierdzia. Obraz Jezusa Miłosiernego i relikwie Apostołów Miłosierdzia uroczyście powitali członkowie naszej wspólnoty parafialnej z biskupem Piotrem Gregerem i proboszczem ks. Januszem Gackiem. O godzinie 17.00 samochód kaplica podjechał pod nasz kościół, Znaki Miłosierdzia Bożego zostały wniesione do świątyni i rozpoczęła się uroczysta Eucharystia na rozpoczęcie peregrynacji, podczas której Ks. biskup udzielił sakramentu Bierzmowania młodzieży II i III klasy Gimnazjum. O 21.00 przy ołtarzu zebrali się Księża rodacy i byli duszpasterze naszej parafii aby wspólnie przed wizerunkiem Jezusa Miłosiernego modlić się o powołania do służby Bożej, zwłaszcza z pisarzowskiej wspólnoty. Czuwanie trwało przez całą noc aż do godzin popołudniowych w poniedziałek. O 15.00 w godzinie miłosierdzia została odmówiona koronka i później odprawiona Msza św. na zakończenie Nawiedzenia Znaków Miłosierdzia Bożego, po czym zostały One przewiezione do sióstr zmartwychwstanek do Kęt.
Rekolekcje z Miłosierdziem
W dniach od 28 do 31 stycznia w naszej parafii przeżywaliśmy święty czas rekolekcji poprzez który przygotowywaliśmy się do Nawiedzenia Jezusa Miłosiernego w obrazie JEZU UFAM TOBIE oraz relikwii apostołów miłosierdzia św. siostry Faustyny i św. Jana Pawła II. Rekolekcje prowadził Ks. Sebastian Rucki wraz wspólnota Miłość i Łaska Chrystusa. Opierając się na przypowieści o Synu Marnotrawnym i obrazie Rembrandta Powrót syna marnotrawnego, rekolekcjonista zwracał uwagę jak wielkie jest miłosierdzie Boże i jak bardzo jest bliskie każdemu człowiekowi, co potwierdzały świadectwa osób należących do wspólnoty. W sobotę podczas sakramentu spowiedzi wielu doświadczyło tego wielkiego Miłosierdzia co był ważnym elementem do przeżycia uroczystości peregrynacji.
VII Koncert Kolęd
W niedzielę 17 stycznia mogliśmy wysłuchać najpiękniejszych kolęd i pastorałek w wykonaniu Diakonii Muzycznej z Pisarzowic, Zespołu Włóczykije oraz Zespołu Bi Bi Singers.
Artyści zabrali nas w zaczarowany świat świątecznych melodii, polskich i zagranicznych; oprócz tradycyjnych i znanych wszystkim kolęd ? wykonali również pastorałki i zimowe piosenki. Dziękujemy im za piękny śpiew.
VI Diecezialny Przegląd, Chórów, Scholi i Zespołów
3 stycznia w kościele pod wezwaniem św. Marii Magdaleny w Mazańcowicach odbył się już VI Diecezjalny Przegląd Chórów, Scholi i Zespołów „ Pójdźmy wszyscy do stajenki”. Przegląd organizuje Komisja Muzyki Kościelnej Diecezji Bielsko-Żywieckiej, Związek Chórów i orkiestr - oddział w Bielsku-Białej i Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy. Natomiast patronat tego wydarzenia został objęty przez Księdza Biskupa Romana Pindla. W przeglądzie wzięło udział 15 grup, a w śród nich nasza Diakonia Muzyczna , która była najliczniejszą grupą, bo aż 50 osobowa.
Zapisy na pielgrzymke - Sanktuaria Maryjne Europy
Nasza parafia organizuje na przeŁomie kwietnia i maja pielgrzymkę do Sanktuariów Maryjnych w Europie: La Salette, Lourdes, Saragossa i Montserrat. Cena wyjazdu 2 290 zŁ + ok. 80 EURO na bilety wstępu. Poniżej przedstawiamy ramowy Plan Pielgrzymki. Zapisy w kancelarii.
Ks. Kard. Karol Wojtyła w Pisarzowicach
I. Poświęcenie kamienia węgielnego pod kościół w Pisarzowicach (27.10.1968)
cieszymy się, że ta sprawa znalazła zrozumienie u czynników, które w trybie administracyjnym o tym decydują. Cieszymy się i życzymy sobie, ażeby wszystkie podobne sprawy, tak liczne, wszystkie podobne potrzeby – tak mnogie, znalazły podobne zrozumienie (...)żeby wszędzie tam, gdzie ludziom wierzącym potrzeba kościoła, ten kościół mógł powstać

(z kazania kard. Karola Wojtyły w Pisarzowicach)


Ks. Kard. Karol Wojtyła w Pisarzowicach
II. Poświęcenie krzyża na wieżę kościoła (31.10.1970)
Po Mszy św. ks. Kardynał udziela specjalnego błogosławieóstwa naszym pracownikom, którzy mają pójść na wieżę i wyciągnąć krzyż. Była to praca niełatwa, ponieważ na polu było ciemno i wiatr, wieża była oświetlona. Wszyscy wychodzimy z kościoła, krzyż niesiemy na rękach. Przed kościołem w wielkim napięciu czekamy , aż krzyż wzniesie się na górę. Przygotowanym dżwigiem na linach, oraz przy pomocy zgrabnych parafian krzyż powoli wyciągamy na górę. Ks. Kardynał w tym czasie otoczony licznym duchowieóstwem z różaócem w ręku patrzał jak krzyż zostaje wzniesiony w jego imieniu. Sam póżniej wyraził, że bardzo przeżywał tę chwilę, gdyż było to zbyt ryzykowne.

(Ks. Piela – Kronika)


Ks. Kard. Karol Wojtyła w Pisarzowicach
III. Konsekracja kościoła w Pisarzowicach (10.11.1973)
Sam kościół wydaje się bardzo udany. Mieści w swoim obrębie dodatkową kaplicę na II piętrze oraz sale katechetyczną na I piętrze, przestrzeó sakralna jest obszerna i bardzo przejrzysta. Rzecz jasna, że wszystko jeszcze domaga się ostatecznego wykoóczenia, jednak zasadnicze praca jest już dokonana. Na pewno też budowa i konsekracja kościoła przyczyniła się do tej niezwykłej mobilizacji duchowej parafian w czasie wizytacji oraz umiejętnej współpracy z parafianami proboszcza Stanisława Pieli

(z akt wizytacyjnych kard. Wojtyły)


Ks. Kard. Karol Wojtyła w Pisarzowicach
IV. Relikwie bł. Jana Pawła II w Pisarzowicach
Ks. Kard. Karol Wojtyła w Pisarzowicach
V. Poświęcenie tablicy œw. Jana Pawła II w Pisarzowicach 15.11.2015