28 września 2016 r. Mamy godzinę 05:24.

Strona główna

Informacja o naszej parafii
Srebrny Jubileusz
25 września w niedzielę o godz. 10.00 w obecności Sołtysa, Koła Gospodyń Wiejskich, Chóru, który uświetnił uroczystość, grup parafialnych i zebranych parafian przeżyliśmy wspólną radość, nasz proboszcz Janusz Gacek już od 25 lat przewodzi Pisarzowickim wiernym na wzór Dobrego Pasterza. Dołączamy się do życzeń, które w formie wiersza zostały złożone przez księdza Adama Łomozika. Składamy Mu najserdeczniejsze życzenia Błogosławieństwo Bożego, darów Ducha Świętego, oraz zdrowie na dalsze lata i zapewniamy o modlitewnej pamięci.
Pilsko
Kolejna, dziesiąta wędrówka górska po śladach św. Jana Pawła II, już za nami. Tym razem drugi co do wysokości beskidzki szczyt, zdobyło 65 osób. Rozpoczęliśmy od Mszy Św. w kościele w Korbielowie u ojców Dominikanów. Mszę Św. w intencji wszystkich uczestników i ich rodzin odprawił ks. Adam Wandzel. Ks. Kardynał Wojtyła był w tym kościele jeden raz w czasie wizytacji parafii Jeleśnia, ile razy prywatnie nie wiadomo. W głównym ołtarzu znajduje się obraz Matki Bożej Kresowej. Obraz ten został zabrany przez Dominikanów z miejscowości Bohorodczany na Ukrainie w czasie ucieczki przed sowietami w 1941 roku. Przechowywany był w klasztorze w Jarosławiu. W 1974 roku przywieziony do Korbielowa. My mogliśmy podziwiać jako jedni z pierwszych kopię tej ikony, która w najbliższym czasie zostanie podarowana do parafii greckokatolickiej w Bohorodczanach. Po Mszy Św. proboszcz korbielowskiej parafii o. Krzysztof Ruszel zaprosił nas na herbatę i kawę oraz podarował nam dużą pakę ciastek, tak dużą że zostało jeszcze po powrocie do Pisarzowic. Naszą pieszą wędrówkę rozpoczęliśmy na granicy polsko - słowackiej na Przełęczy Glinne. Trasa początkowo łagodna, później stawała się coraz trudniejsza, ale po 2 godz. 40 min. wszyscy byliśmy na polskim szczycie Pilska-Górze Pięciu Kopców 1542 mnpm. Ten szczyt św. Jan Paweł II zdobył trzy razy. W 1958 roku jako ksiądz oraz w 1970 i 1978 roku jako kardynał. Krótki odpoczynek i dalej w drogę, bo do szczytu Pilska 1557 mnpm, który leży po słowackiej stronie, zostało jeszcze około 300 m wąską ścieżką pośród kosodrzewiny. Na szczycie odmówiliśmy Anioł Pański i naszą wędrówkową modlitwę do św. Jana Pawła II. Wspólna fotografia i czekało nas strome zejście do schroniska na Hali Miziowej. Tutaj w 1958 roku ks. Karol Wojtyła odprawiał Mszę Św. dla grupy studentów. Dziś stoi tutaj nowe schronisko w którym co niedzielę ojcowie Dominikanie z Korbielowa odprawiają Mszę Św. Gdy o tym fakcie dowiedział się Jan Paweł II powiedział - " ja zacząłem, dobrze niech kontynuują". Przy schronisku ognisko z pieczeniem kiełbasek, konkursy dla dzieci i pełne humoru rozmowy. Dwu godzinny odpoczynek szybko upłynął. Zostało nam jeszcze półtorej godziny zejścia do Korbielowa, gdzie czekał na nas autobus i rozdanie nagród dla dzieci, które wręczył ks. Adam Wandzel. Rozśpiewanym, pełnym humoru autobusem, wróciliśmy do Pisarzowic. Na koniec jak zwykle podziękowania, tym razem szczególne dla wszystkich, którzy podarowali mi prezent za organizacje tej i poprzednich wędrówek, na który jak już wspomniałem w autokarze nie zasłużyłem, ale serdecznie dziękuję. Dziękuję ks. proboszczowi za pomoc w organizacji wszystkich dziesięciu wędrówek. Ks. Adamowi, który tym razem zastępował ks. proboszcza za część modlitewną, podtrzymywaniu nas w dobrym humorze i słodki poczęstunek. Wszystkim którzy pomogli mi w czasie tej wędrówki - Bóg zapłać. Zapraszamy na wiosnę na kolejną wyprawę a zachętą niech będą słowa wypowiedziane przez ks. Kardynała Karola Wojtyłę w Pewli Małej- " podczas gdy wielu wędruje po górach zapominając o Bogu, my pójdziemy w góry, aby tam szukać Boga i Jego światła."

Bogdan Pudełko

Wdzięczni za dary
11 września o godz. 10.00 w naszej Parafii została odprawiona msza św. za zebrane tegoroczne zbiory. Z zebranymi w kościele wiernymi dziękowaliśmy Bogu za wszelkie plony zebrane w tym roku. Wieniec dożynkowy przygotowały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich, które także swoim śpiewem uświetniły ową uroczystość.
Ks. Kard. Karol Wojtyła w Pisarzowicach
I. Poświęcenie kamienia węgielnego pod kościół w Pisarzowicach (27.10.1968)
cieszymy się, że ta sprawa znalazła zrozumienie u czynników, które w trybie administracyjnym o tym decydują. Cieszymy się i życzymy sobie, ażeby wszystkie podobne sprawy, tak liczne, wszystkie podobne potrzeby – tak mnogie, znalazły podobne zrozumienie (...)żeby wszędzie tam, gdzie ludziom wierzącym potrzeba kościoła, ten kościół mógł powstać

(z kazania kard. Karola Wojtyły w Pisarzowicach)


Ks. Kard. Karol Wojtyła w Pisarzowicach
II. Poświęcenie krzyża na wieżę kościoła (31.10.1970)
Po Mszy św. ks. Kardynał udziela specjalnego błogosławieóstwa naszym pracownikom, którzy mają pójść na wieżę i wyciągnąć krzyż. Była to praca niełatwa, ponieważ na polu było ciemno i wiatr, wieża była oświetlona. Wszyscy wychodzimy z kościoła, krzyż niesiemy na rękach. Przed kościołem w wielkim napięciu czekamy , aż krzyż wzniesie się na górę. Przygotowanym dżwigiem na linach, oraz przy pomocy zgrabnych parafian krzyż powoli wyciągamy na górę. Ks. Kardynał w tym czasie otoczony licznym duchowieóstwem z różaócem w ręku patrzał jak krzyż zostaje wzniesiony w jego imieniu. Sam póżniej wyraził, że bardzo przeżywał tę chwilę, gdyż było to zbyt ryzykowne

(Ks. Piela – Kronika)


Ks. Kard. Karol Wojtyła w Pisarzowicach
III. Konsekracja kościoła w Pisarzowicach (10.11.1973)
Sam kościół wydaje się bardzo udany. Mieści w swoim obrębie dodatkową kaplicę na II piętrze oraz sale katechetyczną na I piętrze, przestrzeó sakralna jest obszerna i bardzo przejrzysta. Rzecz jasna, że wszystko jeszcze domaga się ostatecznego wykoóczenia, jednak zasadnicze praca jest już dokonana. Na pewno też budowa i konsekracja kościoła przyczyniła się do tej niezwykłej mobilizacji duchowej parafian w czasie wizytacji oraz umiejętnej współpracy z parafianami proboszcza Stanisława Pieli

(z akt wizytacyjnych kard. Wojtyły)

Ks. Kard. Karol Wojtyła w Pisarzowicach
Relikwie bł. Jana Pawła II w Pisarzowicach
  • 1. Przekazanie relikwii dla naszej parafii przez kard. Stanisława Dziwisza - Kraków 9.11.2011
  • 2. Ołtarz bł. Jana Pawła II w naszej świątyni.
  • 3. Uroczyste wniesienie relikwi do kościoła w Pisarzowicach dokonane przez ks. prałata Roberta Tyrałę - Pisarzowice 27.11.2011
Ks. Kard. Karol Wojtyła w Pisarzowicach
V. Poświęcenie tablicy Św. Jana Pawła II w Pisarzowicach 15.11.2015