21 października 2020 r. Godzina 11:45.

Strona główna

Pisarzowice
Parafia Świętego Marcina
ul. Bielska 63
43-332 Pisarzowice
tel. 33 8457378, wik. 33 8457399
www.pisarzowice.duszpasterstwa.bielsko.pl
konto 62 8437 0002 0014 0726 9452 0001


Parafia erygowana 1335 r.
Kościół parafialny p.w. NMP Matki Kościoła, konsekrowany 10.11.1973 r.
Odpusty: 11 listopada, poniedziałek po uroczystości Zesłania Ducha Świętego,
niedziela po 16 lipca

Msze święte
w niedziele i w uroczystości: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 18.00 (17.00)
w dni powszednie: 7.00, 18.00 (17.00)

Spowiedź święta
w dni powszednie, pół godziny przed każdą Mszą św.

Sakrament namaszczenia chorych
Sakramentu udzielamy w każdy I piątek podczas odwiedzin chorych,
a ponadto w parafialny dzień chorego, 16 lipca oraz na rekolekcjach.
W nagłym przypadku można wezwać kapłana o każdej porze.
W szpitalach do chorego należy wzywać kapelana

Kancelaria parafialna znajduje się na plebani, budynek obok kościoła
Czynna w dni powszednie – pół godziny po Mszy świętej( rano i wieczorem)

Wykaz dokumentów potrzebnych w kancelarii:
Chrzest
akt urodzenia dziecka
wyciąg z aktu ślubu rodziców
zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary

Małżeństwo
metryki chrztu i bierzmowania
dowody osobiste
ostatnie świadectwo katechizacji
dokument kursu przedmałżeńskiego i poradnictwa rodzinnego
dokument z USC

Pogrzeb katolicki
akt zgonu
informacja o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku

W naszym kościele może być zgromadzonych ok.150 osób.
Przebywamy w nałożonych maseczkach
W ławkach siedzą 2 osoby,
na chórze po 3 osoby.
Msze święte: w dni powszednie 7.00 i 18.00
w niedziele 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 15.00, 18.00 (17.00)
Nie gromadzimy się przed kościołem

WycieczkaInfo
Mamy nowych animatorów.
Nasza Służba Liturgiczna wzbogaciła się o 4 nowych animatorów. Są nimi: Rafał Krzesiwo, Mateusz Matura, Mateusz Kostka, Szymon Hajdas. W ciągu roku, w dwóch etapach, odbyli oni diecezjalny kurs animatora. Wszyscy uczestnicy kursu otrzymali błogosławieństwo od Księdza Biskupa Romana Pindla w Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bielsku-Białej. Uroczysta prezentacja animatorów w parafii, miała miejsce w naszym kościele, w niedzielę, 6 października.
Parafialna pielgrzymka do Częstochowy
Tegoroczne pielgrzymowanie do Częstochowy z powodu pandemii odbyło się przy niewielkiej liczbie pielgrzymów. Na początku nawiedziliśmy miejscowy cmentarz, aby pomodlić się przy grobie + O, Zachariasza Jabłońskiego. W tym roku, w listopadzie przypadnie 5 rocznica Jego śmierci. O 11.00 godzinie w kaplicy Cudownego Obrazu sprawowałem Mszę świętą za naszą parafialną wspólnotę O godz. 13.00 przy pięknej pogodzie rozpoczęliśmy nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Dziękuję uczestnikom pielgrzymki, pozdrawiam tych, którzy nie mogli być z nami.

Ks. Janusz Gacek proboszcz

Malowanie kościoła
Kończymy malowanie naszego kościoła, prace trwały dwa lata 2019 i 2020 r.
Koszty malowania wieży i całej świątyni wyniosły 180 tysięcy złotych. Bóg zapłać ofiarodawcom, którzy pragną, aby nasza świątynia nabierała blasku i piękna. Jest najważniejszym budynkiem w Pisarzowicach, została zbudowana przed 50 laty rękami tutejszych parafian na chwałę Boga w Trójcy Jedynego oraz Najświętszej Maryi Panny, czczonej w Pisarzowicach jako Królowej Szkaplerza Świętego i Matki Kościoła.
Składam podziękowania Firmie Wawrzusiak z Brzączowic, która solidnie wykonała kilka prac w naszym kościele: dwukrotne malowanie wnętrza oraz malowanie wieży i elewacji świątyni, restauracja zabytkowych figur i krzyży.
Wszystkim Dobrodziejom naszej parafii, życzę błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Najświętszej !

Ks. Janusz Gacek proboszcz

Pisarzowickie dożynki 2020
W niedzielę, 20 września składaliśmy Panu Bogu podziękowania za tegoroczne obfite polony. Mszę świętą dziękczynną o godz. 8.30 celebrowali kapłani ks. Proboszcz, poprzedni wikariusz ks. Adam Wandzel, obecny ks. Mateusz Tomaszek. Było to wielkie dziękczynienie za chleb, miód, owoce, warzywa i wszystkie płody ziemi, które służą człowiekowi i zwierzętom za pożywienie. Na Mszy świętej dziękowaliśmy także za Kapłanów, których Kościół posyła do naszej parafii, by ziarno Słowa Bożego przez nich siane do serc i umysłów ludzkich wzrastało i przynosiło obfite plony. Dziękujemy Kołu Gospodyń – Strażniczkom Tradycji, Pszczelarzom, Radzie Sołeckiej, Gospodarzom Dożynkowym, Służbie Liturgicznej, za przygotowanie tej pięknej uroczystości. Ks. J.G.
I Komunia Święta
W niedzielę, 13 września odbyła się w naszym kościele uroczystość I Komunii Świętej. Z powodu epidemii dzieci z klas IV aż 4 miesiące oczekiwały na te uroczystość. Do Komunii świętej przystąpiło 45 dzieci, przygotowywał je ks. Piotr Homel. We Mszy świętej odprawionej przez Księdza Proboszcza modlono się za dzieci, rodziców, nauczycieli oraz oddalenie uciążliwego koronawirusa.
Obraz Sacra Conversazione
Dnia 18 sierpnia b.r. obraz Sacra Conversazione zostal przekazany do Pracowni Architektury i Konserwacji Zabytków Sp. z O.O. K. al. Słowackiego 28/10, 30- 007 Kraków reprezentowany przez dr hab. Jarosława Adamowicza konserwatora dziel sztuki. Przy przekazie został spisany protokół zdawczo – odbiorczy podpisany przez Ks. Janusza Gacka proboszcza parafii oraz dyrektora Jarosława Adamowicza.
Ks. Kard. Karol Wojtyła w Pisarzowicach
I. Poświęcenie kamienia węgielnego pod kościół w Pisarzowicach (27.10.1968)
cieszymy się, że ta sprawa znalazła zrozumienie u czynników, które w trybie administracyjnym o tym decydują. Cieszymy się i życzymy sobie, ażeby wszystkie podobne sprawy, tak liczne, wszystkie podobne potrzeby tak mnogie, znalazły podobne zrozumienie (...)żeby wszędzie tam, gdzie ludziom wierzącym potrzeba kościoła, ten kościół mógł powstać

(z kazania kard. Karola Wojtyły w Pisarzowicach)


Ks. Kard. Karol Wojtyła w Pisarzowicach
II. Poświęcenie krzyża na wieżę kościoła (31.10.1970)
Po Mszy św. ks. Kardynał udziela specjalnego błogosławieóstwa naszym pracownikom, którzy mają pójść na wieżę i wyciągnąć krzyż. Była to praca niełatwa, ponieważ na polu było ciemno i wiatr, wieża była oświetlona. Wszyscy wychodzimy z kościoła, krzyż niesiemy na rękach. Przed kościołem w wielkim napięciu czekamy , aż krzyż wzniesie się na górę. Przygotowanym dżwigiem na linach, oraz przy pomocy zgrabnych parafian krzyż powoli wyciągamy na górę. Ks. Kardynał w tym czasie otoczony licznym duchowieóstwem z różaócem w ręku patrzał jak krzyż zostaje wzniesiony w jego imieniu. Sam póżniej wyraził, że bardzo przeżywał tę chwilę, gdyż było to zbyt ryzykowne

(Ks. Piela Kronika)


Ks. Kard. Karol Wojtyła w Pisarzowicach
III. Konsekracja kościoła w Pisarzowicach (10.11.1973)
Sam kościół wydaje się bardzo udany. Mieści w swoim obrębie dodatkową kaplicę na II piętrze oraz sale katechetyczną na I piętrze, przestrzeó sakralna jest obszerna i bardzo przejrzysta. Rzecz jasna, że wszystko jeszcze domaga się ostatecznego wykoóczenia, jednak zasadnicze praca jest już dokonana. Na pewno też budowa i konsekracja kościoła przyczyniła się do tej niezwykłej mobilizacji duchowej parafian w czasie wizytacji oraz umiejętnej współpracy z parafianami proboszcza Stanisława Pieli

(z akt wizytacyjnych kard. Wojtyły)

Ks. Kard. Karol Wojtyła w Pisarzowicach
Relikwie bł. Jana Pawła II w Pisarzowicach
  • Przekazanie relikwii dla naszej parafii przez kard. Stanisława Dziwisza - Kraków 9.11.2011
  • Ołtarz bł. Jana Pawła II w naszej świątyni.
  • Uroczyste wniesienie relikwi do kościoła w Pisarzowicach dokonane przez ks. prałata Roberta Tyrałę - Pisarzowice 27.11.2011
Ks. Kard. Karol Wojtyła w Pisarzowicach
V. Poświęcenie tablicy Św. Jana Pawła II w Pisarzowicach 15.11.2015