05 marca 2021 r. Godzina 22:47.

Strona główna


Transmisja na żywo


Pisarzowice
Parafia Świętego Marcina
ul. Bielska 63
43-332 Pisarzowice
tel. 33 8457378, wik. 33 8457399
www.pisarzowice.duszpasterstwa.bielsko.pl
konto 62 8437 0002 0014 0726 9452 0001


Parafia erygowana 1335 r.
Kościół parafialny p.w. NMP Matki Kościoła, konsekrowany 10.11.1973 r.
Odpusty: 11 listopada, poniedziałek po uroczystości Zesłania Ducha Świętego,
niedziela po 16 lipca

Msze święte
w niedziele i w uroczystości: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 18.00 (17.00)
w dni powszednie: 7.00, 18.00 (17.00)

Spowiedź święta
w dni powszednie, pół godziny przed każdą Mszą św.

Sakrament namaszczenia chorych
Sakramentu udzielamy w każdy I piątek podczas odwiedzin chorych,
a ponadto w parafialny dzień chorego, 16 lipca oraz na rekolekcjach.
W nagłym przypadku można wezwać kapłana o każdej porze.
W szpitalach do chorego należy wzywać kapelana

Kancelaria parafialna znajduje się na plebani, budynek obok kościoła
Czynna w dni powszednie – pół godziny po Mszy świętej( rano i wieczorem)

Wykaz dokumentów potrzebnych w kancelarii:
Chrzest
akt urodzenia dziecka
wyciąg z aktu ślubu rodziców
zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary

Małżeństwo
metryki chrztu i bierzmowania
dowody osobiste
ostatnie świadectwo katechizacji
dokument kursu przedmałżeńskiego i poradnictwa rodzinnego
dokument z USC

Pogrzeb katolicki
akt zgonu
informacja o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku

W naszym kościele może być zgromadzonych ok.50 osób.
Przebywamy w nałożonych maseczkach
W ławce siedzi 1 osoba co druga ławka,
na chórze po 2 osoby.
Msze święte: w dni powszednie 7.00 i 17.00
w niedziele 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 15.00, 17.00
Nie gromadzimy się przed kościołem

Wielki Post w naszej parafii

Msze święte w dni powszednie:
6.30, 7.00, 17.00

Nabożeństwa:
Droga Krzyżowa

czwartki godz. 16.30 dzieci i rodzice
piątki godz. 17.00 młodzież i dorośli

Gorzkie Żale
niedziele godz. 16.00

Miłosierdzie Boże
piątki godz. 15.00 Msza św, koronka, adoracja

Rekolekcje
21 – 24 marca 2021r.

Wiersze na Wielki Post
WycieczkaInfo ***
Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz.

Spada popiół na głów las,
aby uświadomić nas.
Że w obliczu Boga, och!
Człowiek marny, jak ten proch.

Prawda i nikt jej nie zmieni.
Bóg stworzył człowieka z prochu ziemi.
Cokolwiek człowiek rękami skleci,
z czasem też się w proch rozleci.

I na ziemi jego ślad,
wiejąc, też rozwieje wiatr,
A popiół ma przypominać
o grzechach człowieka winach.

O przemijaniu i ułomności,
która w człowieka życiu gości.
To znak żałoby i pokuty,
że człowiek grzeszny i zepsuty.

Więc pochyl głowę w pokorze.
I odtąd żyj uczciwie, dobrze.
Wyrzeknij się wszelkiego zła.
Niech Twoje życie w świętości trwa.

Halina Gąsiorek-Gacek
***

Wielki post

To czas poddania się pokucie
i wystrzeganie się wszystkich uciech.

To żal za grzechy popełnione.
Krzywdy bliźniemu wyrządzone.

To czas jałmużny i nawrócenia
i duszy z grzechów oczyszczenia.

Głowy popiołem posypanie
i plam z sumienia wyrugowanie.

Drogi krzyżowej przeżywania.
Przygotowania do Zmartwychwstania.

Halina Gąsiorek-Gacek
Ks. Kard. Karol Wojtyła w Pisarzowicach
I. Poświęcenie kamienia węgielnego pod kościół w Pisarzowicach (27.10.1968)
cieszymy się, że ta sprawa znalazła zrozumienie u czynników, które w trybie administracyjnym o tym decydują. Cieszymy się i życzymy sobie, ażeby wszystkie podobne sprawy, tak liczne, wszystkie podobne potrzeby tak mnogie, znalazły podobne zrozumienie (...)żeby wszędzie tam, gdzie ludziom wierzącym potrzeba kościoła, ten kościół mógł powstać

(z kazania kard. Karola Wojtyły w Pisarzowicach)


Ks. Kard. Karol Wojtyła w Pisarzowicach
II. Poświęcenie krzyża na wieżę kościoła (31.10.1970)
Po Mszy św. ks. Kardynał udziela specjalnego błogosławieóstwa naszym pracownikom, którzy mają pójść na wieżę i wyciągnąć krzyż. Była to praca niełatwa, ponieważ na polu było ciemno i wiatr, wieża była oświetlona. Wszyscy wychodzimy z kościoła, krzyż niesiemy na rękach. Przed kościołem w wielkim napięciu czekamy , aż krzyż wzniesie się na górę. Przygotowanym dżwigiem na linach, oraz przy pomocy zgrabnych parafian krzyż powoli wyciągamy na górę. Ks. Kardynał w tym czasie otoczony licznym duchowieóstwem z różaócem w ręku patrzał jak krzyż zostaje wzniesiony w jego imieniu. Sam póżniej wyraził, że bardzo przeżywał tę chwilę, gdyż było to zbyt ryzykowne

(Ks. Piela Kronika)


Ks. Kard. Karol Wojtyła w Pisarzowicach
III. Konsekracja kościoła w Pisarzowicach (10.11.1973)
Sam kościół wydaje się bardzo udany. Mieści w swoim obrębie dodatkową kaplicę na II piętrze oraz sale katechetyczną na I piętrze, przestrzeó sakralna jest obszerna i bardzo przejrzysta. Rzecz jasna, że wszystko jeszcze domaga się ostatecznego wykoóczenia, jednak zasadnicze praca jest już dokonana. Na pewno też budowa i konsekracja kościoła przyczyniła się do tej niezwykłej mobilizacji duchowej parafian w czasie wizytacji oraz umiejętnej współpracy z parafianami proboszcza Stanisława Pieli

(z akt wizytacyjnych kard. Wojtyły)

Ks. Kard. Karol Wojtyła w Pisarzowicach
Relikwie bł. Jana Pawła II w Pisarzowicach
  • Przekazanie relikwii dla naszej parafii przez kard. Stanisława Dziwisza - Kraków 9.11.2011
  • Ołtarz bł. Jana Pawła II w naszej świątyni.
  • Uroczyste wniesienie relikwi do kościoła w Pisarzowicach dokonane przez ks. prałata Roberta Tyrałę - Pisarzowice 27.11.2011
Ks. Kard. Karol Wojtyła w Pisarzowicach
V. Poświęcenie tablicy Św. Jana Pawła II w Pisarzowicach 15.11.2015
Ta strona używa plików cookies.    Więcej    AKCEPTUJĘ