24 marca 2017 r. Mamy godzinę 13:00.

Strona główna

Informacja o naszej parafii
Rekolekcje wielkopostne w Pisarzowicach 25 - 29.03. 2017

O. Włodzimierz Tochmański OCD

25.03. - Sobota

 • 17.00 Msza św. - nauka ogólna

26.03. - Niedziela

 • 7.00 Msza św. - nauka ogólna (seniorzy)
 • 8.30 Msza św. - nauka ogólna
 • 10.00 Msza św. - nauka ogólna
 • 11.30 Msza św. - nauka dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
 • 17.00 Gorzkie Żale - kazanie pasyjne
 • 18.00 Msza św. - nauka dla młodzieży (szkół średnich, studentów i pracujących)

27.03. - Poniedziałek

 • 8.30 Msza św. - nauka ogólna
 • 10.00 Nauka dla Gimnazjum
 • 11.00 Nauka dla Szkoły Podstawowej
 • 15.00 Droga Krzyżowa - Gimnazjum, Szkoła Podstawowa
 • 18.00 Msza św. - nauka ogólna
 • 19.30 Nauka dla młodzieży

28.03. - Wtorek
Dzień spowiedzi św 8.00 - 11.00; 14.30 - 18.00; 19.00 - 20.00

 • 9.30 Msza św. - nauka ogólna
 • 11.00 Msza św -nauka dla Szkoły Podstawowej
 • 15.30 Msza św - nauka dla Gimnazjum
 • 18.00 Msza św. - nauka ogólna
 • 19.30 Msza św - nauka dla młodzieży

29.03. - Środa
Zakończene rekolekcji

 • 8.30 Msza św. - nauka ogólna
 • 9.30 Wyjazd do chorych
 • 10.00 Msza św - nauka dla Gimnazjum
 • 11.00 Msza św -nauka dla Szkoły Podstawowej
 • 14.30 Spowiedź chorych
 • 15.00 Msza św. dla chorych
 • 18.00 Msza św. - nauka ogólna
Czy w życiu jest coś więcej? - spróbuj znaleźć odpowiedź na kursie Alpha!
Alpha1

"Duch Święty prowadzi Kościół na drogach ewangelizacji. Ponieważ, ewangelizacja jest misją Kościoła, nie tylko niektórych, ale moją, twoją, naszą misją. Każdy musi być głosicielem Ewangelii, zwłaszcza poprzez swoje życie! Głoszenie Jezusa nie jest czymś zewnętrznym, pozorem, lecz przenika serce i nas przemienia.

Papież Franciszek, kazanie w Domu św. Marty, 22 maja 2013 r.

Jak Alpha wpisuje się w Radość Głoszenia?
Alpha daje ludziom możliwość uczestniczenia w tzw. pierwszym głoszeniu dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie, zwanym Kerygmatem: Jezus Chrystus cię kocha, dał swoje życie, aby cię zbawić, a teraz jest żywy u twego boku codziennie, aby cię oświecić, umocnić i wyzwolić. (Ewangelii Gaudium 164).
Alpha zaprasza ludzi do odpowiedzi na tą dobrą wiadomość poprzez oddanie życia Jezusowi.

A zatem co to jest kurs Alpha?
Jest " narzędziem" nowej ewangelizacji, zostało ono "użyte i sprawdzone" już w tysiącach katolickich parafii w ponad 65 krajach na całym świecie.
Alpha to wprowadzenie do wiary chrześcijańskiej. To praktyczny sposób na pogłębienie lub poznanie wiary. To droga prowadząca ludzi do Jezusa. To koncentracja na kerygmacie wiary. To cykl 10 spotkań, a w połowie kursu przewidziany jest weekend wyjazdowy.
Alpha nie polega wyłącznie na nauczaniu. Jest zaproszeniem do wspólnoty, do nowych doświadczeń, do otwartej dyskusji na temat wiary.
Spotkaniom towarzyszy swobodna i przyjazna atmosfera, przystępna forma i humor.

Każde spotkanie składa się z 3 części:
Alpha2 Alpha3


Na Alpha stosujemy zasadę "Jeśli chcesz" - tzn. jeśli trudno Ci się dzielić swoimi przeżyciami, przemyśleniami z innymi osobami to nie musisz nic mówić. Wystarczy, że będziesz słuchał innych. Sam zdecydujesz kiedy będziesz chciał się włączyć w dyskusję w grupie.
Alfa jest ekumenicznym narzędziem ewangelizacji, bardzo skutecznym w przekazie podstawowych prawd wiary chrześcijańskiej.

Co mówią inni o kursie Alfa:
"Alfa to bardzo ciekawa inicjatywa, w której świeccy pomagają odnaleźć żywą wiarę swoim koleżankom i kolegom. Widzę, że przynosi dobre owoce. Spotkania Alfy odpowiadają na wielką potrzebę ukazywania żywego Chrystusa. Życzył bym sobie, aby wszyscy młodzi ludzie mogli zapoznać się z Kursem Alfa!"

Kardynał Stanisław Dziwisz - Metropolita Krakowski

Alpha4 Świadectwa młodych ludzi którzy uczestniczyli w Kursie Alpha dla Młodzieży:
"Dlaczego warto wziąć udział w Alfie? Kurs Alfa dał mi mocne podstawy dla rozwoju wiary: nauczył żywej modlitwy, wskazał, jak dać prowadzić się Duchowi Świętemu - i jak nie wątpić swoim doświadczeniom, ale mieć pewność, że Bóg jest obok. Kurs jest też szansą spotkania wielu ludzi i usłyszenia co w nich siedzi". Mateusz 17 lat.

"Na początku byłam bardzo sceptycznie nastawiona do Alfy. Jednak nie żałuję, że poszłam i zachęcam wszystkich, bo jest to super przeżycie. Poznałam fajnych ludzi i czuję, że zmieniło mnie to na lepsze. Jeszcze raz wszystkim polecam Alfę i zapewniam, że nigdy tego nie zapomnicie" Magda 15 lat.

Nowości w Służbie Liturgicznej

W niedzielę 26 lutego w naszej parafii miało miejsce uroczyste zaprezentowanie nowych lekcjonarzy, które zostały zakupione z ofiar złożonych podczas kolędy na rzecz ministrantów i lektorów, podzielili się tzw. "dziesięciną" jako dar wdzięczności za parafian, którzy ich podjęli w swoich domach. W tym samym czasie zostali przedstawieni dwaj nowi lektorzy Mateusz Biel i Mateusz Kostka, którzy pomogli ubrać się po raz pierwszy w strój liturgiczny (komże i kapturek) dwóm nowym ministrantom Adrianowi Gumińskiemu oraz Wiktorowi Bartosikowi. Rodzicom, Animatorom Służby Liturgicznej składamy wielkie Bóg Zapłać za podjętą współprace na rzecz nowych ministrantów.

Ks. Kard. Karol Wojtyła w Pisarzowicach
I. Poświęcenie kamienia węgielnego pod kościół w Pisarzowicach (27.10.1968)
cieszymy się, że ta sprawa znalazła zrozumienie u czynników, które w trybie administracyjnym o tym decydują. Cieszymy się i życzymy sobie, ażeby wszystkie podobne sprawy, tak liczne, wszystkie podobne potrzeby tak mnogie, znalazły podobne zrozumienie (...)żeby wszędzie tam, gdzie ludziom wierzącym potrzeba kościoła, ten kościół mógł powstać

(z kazania kard. Karola Wojtyły w Pisarzowicach)


Ks. Kard. Karol Wojtyła w Pisarzowicach
II. Poświęcenie krzyża na wieżę kościoła (31.10.1970)
Po Mszy św. ks. Kardynał udziela specjalnego błogosławieóstwa naszym pracownikom, którzy mają pójść na wieżę i wyciągnąć krzyż. Była to praca niełatwa, ponieważ na polu było ciemno i wiatr, wieża była oświetlona. Wszyscy wychodzimy z kościoła, krzyż niesiemy na rękach. Przed kościołem w wielkim napięciu czekamy , aż krzyż wzniesie się na górę. Przygotowanym dżwigiem na linach, oraz przy pomocy zgrabnych parafian krzyż powoli wyciągamy na górę. Ks. Kardynał w tym czasie otoczony licznym duchowieóstwem z różaócem w ręku patrzał jak krzyż zostaje wzniesiony w jego imieniu. Sam póżniej wyraził, że bardzo przeżywał tę chwilę, gdyż było to zbyt ryzykowne

(Ks. Piela Kronika)


Ks. Kard. Karol Wojtyła w Pisarzowicach
III. Konsekracja kościoła w Pisarzowicach (10.11.1973)
Sam kościół wydaje się bardzo udany. Mieści w swoim obrębie dodatkową kaplicę na II piętrze oraz sale katechetyczną na I piętrze, przestrzeó sakralna jest obszerna i bardzo przejrzysta. Rzecz jasna, że wszystko jeszcze domaga się ostatecznego wykoóczenia, jednak zasadnicze praca jest już dokonana. Na pewno też budowa i konsekracja kościoła przyczyniła się do tej niezwykłej mobilizacji duchowej parafian w czasie wizytacji oraz umiejętnej współpracy z parafianami proboszcza Stanisława Pieli

(z akt wizytacyjnych kard. Wojtyły)

Ks. Kard. Karol Wojtyła w Pisarzowicach
Relikwie bł. Jana Pawła II w Pisarzowicach
 • Przekazanie relikwii dla naszej parafii przez kard. Stanisława Dziwisza - Kraków 9.11.2011
 • Ołtarz bł. Jana Pawła II w naszej świątyni.
 • Uroczyste wniesienie relikwi do kościoła w Pisarzowicach dokonane przez ks. prałata Roberta Tyrałę - Pisarzowice 27.11.2011
Ks. Kard. Karol Wojtyła w Pisarzowicach
V. Poświęcenie tablicy Św. Jana Pawła II w Pisarzowicach 15.11.2015