21 listopada 2017 r. Mamy godzinę 07:11.

Strona główna

Informacja o naszej parafii
Huczne Świętowanie

11 listopada przeżywaliśmy kolejny odpust parafialny związany z obchodami św. Marcina. Sumę odpustową odprawił i kazanie wygłosił były wikariusz naszej parafii ks. Łukasz Zych. Przypomniał nam czym jest i kiedy powinniśmy stosować jałmużnę dotyczącą ludzi ubogich na wzór św. Marcina, który podzielił się połową swojego płaszcza z potrzebującym. Dziękujemy wszystkim którzy uświetnili tę uroczystość pocztom sztandarowym, orkiestrze, chórowi parafialnemu, służbie liturgicznej ołtarza, KGW. Życzymy wszystkim uczestnikom Błogosławieństwa Bożego wypraszanego z rąk św. Marcina. I czekamy na Was za rok.

I Parafialny Korowód Świętych

5 listopada, w słoneczne niedzielne przed południe do naszego parafialnego kościoła zawitali niezwykli goście. Z okazji Uroczystości Wszystkich Świętych przybyli do nas różni święci, z różnych czasów. Pokazało nam to, że niebo jest miejscem, które łączy wiele pokoleń. W radosnej atmosferze, ze śpiewem na ustach prowadzonym przez parafialną diakonie muzyczną po uroczystej mszy św. przeszliśmy z kościoła do Domu kultury gdzie dla naszych „świętych” był przygotowany poczęstunek. Wszystkim, którzy pomogli zorganizować pierwszy korowód świętych składamy serdeczne Bóg zapłać. Szczególnie ks. Proboszczowi za okazaną życzliwość i otwarte serce. Jak również pomysłodawcom – radzie parafialnej. Również za serdeczne przyjęcie przez pana sołtysa Stanisława Peszla, pani Cecyli Puzoń. I tym wszystkim którzy w jakikolwiek przyczynili się do upiększenia tej uroczystości – manifestacji wiary w świętych obcowanie.

Jedną z większych atrakcji w korowodzie świętych był główny patron naszej parafii św. Marcin, który pojawił się na białym koniu. I ufamy, że spotkamy się za rok z jeszcze większą listą świętych.

Lista Świętych tutaj.

Ks. Kard. Karol Wojtyła w Pisarzowicach
I. Poświęcenie kamienia węgielnego pod kościół w Pisarzowicach (27.10.1968)
cieszymy się, że ta sprawa znalazła zrozumienie u czynników, które w trybie administracyjnym o tym decydują. Cieszymy się i życzymy sobie, ażeby wszystkie podobne sprawy, tak liczne, wszystkie podobne potrzeby tak mnogie, znalazły podobne zrozumienie (...)żeby wszędzie tam, gdzie ludziom wierzącym potrzeba kościoła, ten kościół mógł powstać

(z kazania kard. Karola Wojtyły w Pisarzowicach)


Ks. Kard. Karol Wojtyła w Pisarzowicach
II. Poświęcenie krzyża na wieżę kościoła (31.10.1970)
Po Mszy św. ks. Kardynał udziela specjalnego błogosławieóstwa naszym pracownikom, którzy mają pójść na wieżę i wyciągnąć krzyż. Była to praca niełatwa, ponieważ na polu było ciemno i wiatr, wieża była oświetlona. Wszyscy wychodzimy z kościoła, krzyż niesiemy na rękach. Przed kościołem w wielkim napięciu czekamy , aż krzyż wzniesie się na górę. Przygotowanym dżwigiem na linach, oraz przy pomocy zgrabnych parafian krzyż powoli wyciągamy na górę. Ks. Kardynał w tym czasie otoczony licznym duchowieóstwem z różaócem w ręku patrzał jak krzyż zostaje wzniesiony w jego imieniu. Sam póżniej wyraził, że bardzo przeżywał tę chwilę, gdyż było to zbyt ryzykowne

(Ks. Piela Kronika)


Ks. Kard. Karol Wojtyła w Pisarzowicach
III. Konsekracja kościoła w Pisarzowicach (10.11.1973)
Sam kościół wydaje się bardzo udany. Mieści w swoim obrębie dodatkową kaplicę na II piętrze oraz sale katechetyczną na I piętrze, przestrzeó sakralna jest obszerna i bardzo przejrzysta. Rzecz jasna, że wszystko jeszcze domaga się ostatecznego wykoóczenia, jednak zasadnicze praca jest już dokonana. Na pewno też budowa i konsekracja kościoła przyczyniła się do tej niezwykłej mobilizacji duchowej parafian w czasie wizytacji oraz umiejętnej współpracy z parafianami proboszcza Stanisława Pieli

(z akt wizytacyjnych kard. Wojtyły)

Ks. Kard. Karol Wojtyła w Pisarzowicach
Relikwie bł. Jana Pawła II w Pisarzowicach
  • Przekazanie relikwii dla naszej parafii przez kard. Stanisława Dziwisza - Kraków 9.11.2011
  • Ołtarz bł. Jana Pawła II w naszej świątyni.
  • Uroczyste wniesienie relikwi do kościoła w Pisarzowicach dokonane przez ks. prałata Roberta Tyrałę - Pisarzowice 27.11.2011
Ks. Kard. Karol Wojtyła w Pisarzowicach
V. Poświęcenie tablicy Św. Jana Pawła II w Pisarzowicach 15.11.2015