25 kwietnia 2017 r. Mamy godzinę 18:17.

Strona główna

Informacja o naszej parafii
Biją dzwony... Alleluja!

Liturgia Wielkiej Wigilii Paschalnej najbardziej bogata w znaki i symbole, aby oddać jak najlepiej to co Jezus dla nas zrobił. Wyprowadza nas z niewoli grzechu, jak kiedyś Izraelitów z Egiptu. Wypełnia słowa zapowiadane przez proroków nawet 700 lat wcześniej. Tajemnica Wielkiej, nieskończonej miłości Boga do człowieka, której Bóg oddaje się dobrowolnie na śmierć, aby człowiek miał życie. Byśmy potrafili odpowiedzieć Bogu na Jego miłość.

Pragniemy wszystkich podziękować za udział w tym świętym czasie Triduum Paschalnego. Przygotowującym Boży Grób za poświęcony czas i trud. Pocztom sztandarowym. Na ręce wszystkich zaangażowanym składamy bukiet naszych modlitw.

U Bożego Grobu

Wielka Sobota to szczególny czas, w którym całe rodziny przygotowują koszyczki na święcone. W Kościołach wpierw podejmujemy wspólną adorację przede wszystkim z dziećmi. Prosimy w tym dniu szczególnie o dar wiary w obecność Zmartwychwstałego Pana podczas uroczystego posiłku w domu. Za liczną waszą obecność bardzo Wam dziękujemy.

Kładli przed Nim swoje palmy

Palma nieodłączny element jednej z bardziej niezwykłych niedziel w liturgii Kościoła. Symbol oddania siebie, swojego życia Jezusowi. W tym roku 9 kwietnia mogliśmy widzieć ponad dwieście różnych, barwnych palm. Od małych tradycyjnych, ręcznie robionych, po duże sięgające prawie 5 metrów. Dziękujemy ślicznie wszystkim za włączenie się w tą tradycje przychodzenia do Kościoła z palmami. Przyjdzie za rok. Czekamy na waszą twórczość. W tym roku też po raz pierwszy odbył się konkurs palm, na największą oraz tradycyjną. Gratulujemy zwycięzcom. I liczymy, że konkurs ten będzie już nieodłącznie związany z Niedzielą Palmową.

Śladami Jezusa

W piątek 7 kwietnia, w tradycji naszej parafii jest wpisane wydarzenie Drogi Krzyżowej ulicami Pisarzowic. Mimo niesprzyjających warunków spory tłum wiernych podążał za Jezusem by razem z Nim przeżyć trudne wydarzenie męki i śmierci. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym byśmy jak najlepiej mogli przeżyć ten święty czas. Szczególnie strażakom za czuwanie nad naszym bezpieczeństwem oraz niesienie krzyża, nagłaśniającym, jak również wszystkim młodszym i starszym za aktywne włączenie się w rozważania chwil z życia Pana Jezusa. Szczególne podziękowania dla p. Grażyny Jurasz za przygotowanie rozważań, w których mogliśmy się modlić za wszystkie stany naszej parafii. Wszystkim składamy serdeczne "Bóg zapłać", pamiętając o Was w modlitwie. Już teraz zapraszamy na następną drogę krzyżową ulicami Pisarzowic w przyszłym roku.

Nawróćcie Wasze serca

W dniach 25-29 marzec Ojciec Włodzimierz Tochmański OCD (Ordo Carmelitarum Discalceatorum), obecnie pracujący w Klasztosze Karmelitów Bosych w Czernej poprowadził Rekolekcje Parafialne. Pogłębił naszą wiarę w orędownictwo Matki Bożej w naszym życiu, jak również w łaski płynące z noszenia Szkaplerza MB z Góry Karmel. Wieloma przykładami i obrazami z życia przybliżał nam tajemnice modlitwy, relacji między ludzkich. Na ręce O. Włodzimierza składamy bukiet modlitw płynących za Jego osobę a także serdeczne "Bóg zapłać".

Wiele osób podczas tych rekolekcji wyraziło chęć wstąpienia do bractwa szkaplerza co nadal można uczynić.

Nowości w Służbie Liturgicznej

W niedzielę 26 lutego w naszej parafii miało miejsce uroczyste zaprezentowanie nowych lekcjonarzy, które zostały zakupione z ofiar złożonych podczas kolędy na rzecz ministrantów i lektorów, podzielili się tzw. "dziesięciną" jako dar wdzięczności za parafian, którzy ich podjęli w swoich domach. W tym samym czasie zostali przedstawieni dwaj nowi lektorzy Mateusz Biel i Mateusz Kostka, którzy pomogli ubrać się po raz pierwszy w strój liturgiczny (komże i kapturek) dwóm nowym ministrantom Adrianowi Gumińskiemu oraz Wiktorowi Bartosikowi. Rodzicom, Animatorom Służby Liturgicznej składamy wielkie Bóg Zapłać za podjętą współprace na rzecz nowych ministrantów.

Ks. Kard. Karol Wojtyła w Pisarzowicach
I. Poświęcenie kamienia węgielnego pod kościół w Pisarzowicach (27.10.1968)
cieszymy się, że ta sprawa znalazła zrozumienie u czynników, które w trybie administracyjnym o tym decydują. Cieszymy się i życzymy sobie, ażeby wszystkie podobne sprawy, tak liczne, wszystkie podobne potrzeby tak mnogie, znalazły podobne zrozumienie (...)żeby wszędzie tam, gdzie ludziom wierzącym potrzeba kościoła, ten kościół mógł powstać

(z kazania kard. Karola Wojtyły w Pisarzowicach)


Ks. Kard. Karol Wojtyła w Pisarzowicach
II. Poświęcenie krzyża na wieżę kościoła (31.10.1970)
Po Mszy św. ks. Kardynał udziela specjalnego błogosławieóstwa naszym pracownikom, którzy mają pójść na wieżę i wyciągnąć krzyż. Była to praca niełatwa, ponieważ na polu było ciemno i wiatr, wieża była oświetlona. Wszyscy wychodzimy z kościoła, krzyż niesiemy na rękach. Przed kościołem w wielkim napięciu czekamy , aż krzyż wzniesie się na górę. Przygotowanym dżwigiem na linach, oraz przy pomocy zgrabnych parafian krzyż powoli wyciągamy na górę. Ks. Kardynał w tym czasie otoczony licznym duchowieóstwem z różaócem w ręku patrzał jak krzyż zostaje wzniesiony w jego imieniu. Sam póżniej wyraził, że bardzo przeżywał tę chwilę, gdyż było to zbyt ryzykowne

(Ks. Piela Kronika)


Ks. Kard. Karol Wojtyła w Pisarzowicach
III. Konsekracja kościoła w Pisarzowicach (10.11.1973)
Sam kościół wydaje się bardzo udany. Mieści w swoim obrębie dodatkową kaplicę na II piętrze oraz sale katechetyczną na I piętrze, przestrzeó sakralna jest obszerna i bardzo przejrzysta. Rzecz jasna, że wszystko jeszcze domaga się ostatecznego wykoóczenia, jednak zasadnicze praca jest już dokonana. Na pewno też budowa i konsekracja kościoła przyczyniła się do tej niezwykłej mobilizacji duchowej parafian w czasie wizytacji oraz umiejętnej współpracy z parafianami proboszcza Stanisława Pieli

(z akt wizytacyjnych kard. Wojtyły)

Ks. Kard. Karol Wojtyła w Pisarzowicach
Relikwie bł. Jana Pawła II w Pisarzowicach
  • Przekazanie relikwii dla naszej parafii przez kard. Stanisława Dziwisza - Kraków 9.11.2011
  • Ołtarz bł. Jana Pawła II w naszej świątyni.
  • Uroczyste wniesienie relikwi do kościoła w Pisarzowicach dokonane przez ks. prałata Roberta Tyrałę - Pisarzowice 27.11.2011
Ks. Kard. Karol Wojtyła w Pisarzowicach
V. Poświęcenie tablicy Św. Jana Pawła II w Pisarzowicach 15.11.2015