04 lipca 2020 r. Godzina 19:14.

Strona główna

Pisarzowice
Parafia Świętego Marcina
ul. Bielska 63
43-332 Pisarzowice
tel. 33 8457378, wik. 33 8457399
www.pisarzowice.duszpasterstwa.bielsko.pl
konto 62 8437 0002 0014 0726 9452 0001


Parafia erygowana 1335 r.
Kościół parafialny p.w. NMP Matki Kościoła, konsekrowany 10.11.1973 r.
Odpusty: 11 listopada, poniedziałek po uroczystości Zesłania Ducha Świętego,
niedziela po 16 lipca

Msze święte
w niedziele i w uroczystości: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 18.00 (17.00)
w dni powszednie: 7.00, 18.00 (17.00)

Spowiedź święta
w dni powszednie, pół godziny przed każdą Mszą św.

Sakrament namaszczenia chorych
Sakramentu udzielamy w każdy I piątek podczas odwiedzin chorych,
a ponadto w parafialny dzień chorego, 16 lipca oraz na rekolekcjach.
W nagłym przypadku można wezwać kapłana o każdej porze.
W szpitalach do chorego należy wzywać kapelana

Kancelaria parafialna znajduje się na plebani, budynek obok kościoła
Czynna w dni powszednie – pół godziny po Mszy świętej( rano i wieczorem)

Wykaz dokumentów potrzebnych w kancelarii:
Chrzest
akt urodzenia dziecka
wyciąg z aktu ślubu rodziców
zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary

Małżeństwo
metryki chrztu i bierzmowania
dowody osobiste
ostatnie świadectwo katechizacji
dokument kursu przedmałżeńskiego i poradnictwa rodzinnego
dokument z USC

Pogrzeb katolicki
akt zgonu
informacja o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku

Ewangelizacja w Beskidach
WycieczkaInfo WycieczkaInfo
Cóż Ci Jezu damy?
Cóż Ci Jezu damy za miłości zdroje,
skoro na tym świecie Panie wszystko Twoje?

Cóż Ci Jezu damy za Twych łask bezmiary,
co nie maja ceny na ziemi, ni miary?

Cóż Ci Jezu damy, że nas nie zostawisz?
Grzechy nam wybaczasz i nam błogosławisz...

Cóż Ci Jezu damy? Cierpienie, co boli?
Kiedy i my sami też jesteśmy Twoi?

Cóż Ci Jezu damy za męki, katusze
i za Twą Ofiarę, kiedy Twoje dusze?

Cóż Ci Jezu damy w miłości kobiercach,
kiedy także Twoje wszystkie ludzkie serca?

Damy Ci nasz Panie, bo Ty na to czekasz,
hołd i cześć należną i miłość człowieka.


Halina Gąsiorek-Gacek
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
Przy sprzyjających warunkach pogodowych 11 czerwca w naszej parafii i w całej Polsce na różne możliwe sposoby obchodzono Uroczystość Bożego Ciała. Tego roczna uroczystość była inna niż wszystkie wcześniejsze. Ze względu na ciągle trwające zagrożenie epidemiczne procesja została ograniczona do przejścia wokół kościoła z czterema ołtarzami przystrojonymi przez ludzi z poszczególnych rejonów parafii. Dziękujemy wszystkim za wyraz wiary w żywą, realną obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Jak również tym wszystkim którzy swoją obecnością uświetnili tę uroczystość.
Nasza Matka
W nadzwyczajnych okolicznościach, przy pięknej pogodzie, 1 czerwca, w dzień dziecka odbył się odpust parafialny. Kaznodzieją i sumistą tego dnia był ks. Aleksander Smarduch proboszcz sąsiadujących Hecznarowic. To On w Uroczystość Matki Kościoła podkreślił, że Maryja jest Matką wszystkich wierzących, która przewodzi nam w wierze i wydoskonala w miłości. Dziękujemy orkiestrze, pocztom sztandarowym, panią niosącym światło, służbie liturgicznej ołtarza i wszystkim obecnym za udział w obchodach odpustowych.
Ks. Kard. Karol Wojtyła w Pisarzowicach
I. Poświęcenie kamienia węgielnego pod kościół w Pisarzowicach (27.10.1968)
cieszymy się, że ta sprawa znalazła zrozumienie u czynników, które w trybie administracyjnym o tym decydują. Cieszymy się i życzymy sobie, ażeby wszystkie podobne sprawy, tak liczne, wszystkie podobne potrzeby tak mnogie, znalazły podobne zrozumienie (...)żeby wszędzie tam, gdzie ludziom wierzącym potrzeba kościoła, ten kościół mógł powstać

(z kazania kard. Karola Wojtyły w Pisarzowicach)


Ks. Kard. Karol Wojtyła w Pisarzowicach
II. Poświęcenie krzyża na wieżę kościoła (31.10.1970)
Po Mszy św. ks. Kardynał udziela specjalnego błogosławieóstwa naszym pracownikom, którzy mają pójść na wieżę i wyciągnąć krzyż. Była to praca niełatwa, ponieważ na polu było ciemno i wiatr, wieża była oświetlona. Wszyscy wychodzimy z kościoła, krzyż niesiemy na rękach. Przed kościołem w wielkim napięciu czekamy , aż krzyż wzniesie się na górę. Przygotowanym dżwigiem na linach, oraz przy pomocy zgrabnych parafian krzyż powoli wyciągamy na górę. Ks. Kardynał w tym czasie otoczony licznym duchowieóstwem z różaócem w ręku patrzał jak krzyż zostaje wzniesiony w jego imieniu. Sam póżniej wyraził, że bardzo przeżywał tę chwilę, gdyż było to zbyt ryzykowne

(Ks. Piela Kronika)


Ks. Kard. Karol Wojtyła w Pisarzowicach
III. Konsekracja kościoła w Pisarzowicach (10.11.1973)
Sam kościół wydaje się bardzo udany. Mieści w swoim obrębie dodatkową kaplicę na II piętrze oraz sale katechetyczną na I piętrze, przestrzeó sakralna jest obszerna i bardzo przejrzysta. Rzecz jasna, że wszystko jeszcze domaga się ostatecznego wykoóczenia, jednak zasadnicze praca jest już dokonana. Na pewno też budowa i konsekracja kościoła przyczyniła się do tej niezwykłej mobilizacji duchowej parafian w czasie wizytacji oraz umiejętnej współpracy z parafianami proboszcza Stanisława Pieli

(z akt wizytacyjnych kard. Wojtyły)

Ks. Kard. Karol Wojtyła w Pisarzowicach
Relikwie bł. Jana Pawła II w Pisarzowicach
  • Przekazanie relikwii dla naszej parafii przez kard. Stanisława Dziwisza - Kraków 9.11.2011
  • Ołtarz bł. Jana Pawła II w naszej świątyni.
  • Uroczyste wniesienie relikwi do kościoła w Pisarzowicach dokonane przez ks. prałata Roberta Tyrałę - Pisarzowice 27.11.2011
Ks. Kard. Karol Wojtyła w Pisarzowicach
V. Poświęcenie tablicy Św. Jana Pawła II w Pisarzowicach 15.11.2015