23 stycznia 2021 r. Godzina 07:43.

Strona główna


Transmisja na żywo


Pisarzowice
Parafia Świętego Marcina
ul. Bielska 63
43-332 Pisarzowice
tel. 33 8457378, wik. 33 8457399
www.pisarzowice.duszpasterstwa.bielsko.pl
konto 62 8437 0002 0014 0726 9452 0001


Parafia erygowana 1335 r.
Kościół parafialny p.w. NMP Matki Kościoła, konsekrowany 10.11.1973 r.
Odpusty: 11 listopada, poniedziałek po uroczystości Zesłania Ducha Świętego,
niedziela po 16 lipca

Msze święte
w niedziele i w uroczystości: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 18.00 (17.00)
w dni powszednie: 7.00, 18.00 (17.00)

Spowiedź święta
w dni powszednie, pół godziny przed każdą Mszą św.

Sakrament namaszczenia chorych
Sakramentu udzielamy w każdy I piątek podczas odwiedzin chorych,
a ponadto w parafialny dzień chorego, 16 lipca oraz na rekolekcjach.
W nagłym przypadku można wezwać kapłana o każdej porze.
W szpitalach do chorego należy wzywać kapelana

Kancelaria parafialna znajduje się na plebani, budynek obok kościoła
Czynna w dni powszednie – pół godziny po Mszy świętej( rano i wieczorem)

Wykaz dokumentów potrzebnych w kancelarii:
Chrzest
akt urodzenia dziecka
wyciąg z aktu ślubu rodziców
zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary

Małżeństwo
metryki chrztu i bierzmowania
dowody osobiste
ostatnie świadectwo katechizacji
dokument kursu przedmałżeńskiego i poradnictwa rodzinnego
dokument z USC

Pogrzeb katolicki
akt zgonu
informacja o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku

W naszym kościele może być zgromadzonych ok.50 osób.
Przebywamy w nałożonych maseczkach
W ławce siedzi 1 osoba co druga ławka,
na chórze po 2 osoby.
Msze święte: w dni powszednie 7.00 i 17.00
w niedziele 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 15.00, 17.00
Nie gromadzimy się przed kościołem

Kolędnicy Misyjni
6 stycznia, w Uroczystość Objawienia Pańskiego, misjonarzy wspierają Kolędnicy Misyjni. W naszym kościele odbyła się kolęda i Adoracja Żłóbka w wykonaniu Diakonii Muzycznej – Solo Dios Basta. Dziękujemy dzieciom i muzykom za piękne kolędy i zbiórkę nas misje. Koncert był transmitowany przekazem internetowym.
Sprawozdanie
We wtorek, 29 grudnia 2020, w Krakowie w pracowni konserwatorskiej odbyło się spotkanie w sprawie odnowy obrazu Sacra Conversatzione.
Skład uczestników spotkania:
Ks. Janusz Gacek - proboszcz
ks. dr Szymon Tracz – diecezjalny konserwator zabytków
dr hab. Jarosław Adamowicz – konserwator
Mariusz Godek – kierownik delegatury w Bielsko-Białej , WUOZ Katowice
Maria Dąbrowska ST. inspektor delegatury w Bielsko-Białej, WUOZ Katowice

Ustalono , że prace renowacyjne obrazu zostały wykonane zgodnie a przyjętym programem prac konserwatorskich, zgodnie ze sztuką konserwatorską oraz wydanym pozwoleniem.
Przygotowano stosowne dokumenty, które wysłałem do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie. Obraz po konserwacji wróci do parafii prawdopodobnie w połowie roku. Ks. Janusz Gacek proboszcz
Wiersze, Boże Narodzenie 2020
Święta noc

Śliczna, jak lillija
Panienka Maryja
w żłóbeczku na sianku
Jezuska powiła.

Przyjęły Go chętnie
pod stajenki strzechę
Boże niebożątka
i grzały oddechem.

Potem pastuszkowie
pokłon Mu oddali.
Odtąd cała ziemia
Zbawiciela chwali.

I my też wielbimy
Pana Boga w święta.
Noc to przecudowna
oraz niepojęta.

Halina Gąsiorek - Gacek


Panie Jezu zbawco!

Dziś są Twoje urodziny
Panie Jezu Boże nasz.
Niech to będzie dla nas
najszczęśliwszy czas.

W naszych skromnych progach
Bożą stopę postaw.
Szczęść nam Panie Boże
Jezu i błogosław!

W wigilię przy stole
Panie z nami siądź!
Najważniejszym gościem
dla nas Panie bądź!

Wniknij w nasze serca,
napełń je radością
i bądź naszym szczęściem
jak jesteś miłością!

Halina Gąsiorek - Gacek


Święci Aniołowie

Zastępy Aniołów
Najwyższego tronu
zstąpcie i przyfruńcie
do naszego domu.

I otrzyjcie z łez
ojców, matek oczy
w kraju, w którym bieda
życie niszczy, toczy.

I strzeżcie człowieka
od wszelkiego zła,
które się panoszy
i od wieków trwa.

Uproście nam łaski,
których dziś potrzeba
i wskazujcie drogi
do Boga i nieba.

Halina Gąsiorek - Gacek


Aniele stróżu!

Aniele Boży
obrońco mój!
Ty zawsze przy mnie
na straży stój!

Zwłaszcza gdy kusi
do złego szatan.
strzeż mojej duszy
do końca świata!

A kiedy umrę,
kiedyś zejść trzeba,
zaprowadź moją
duszę do nieba!

Halina Gąsiorek - Gacek


Aniołowie

Aniołowie, dobre duchy,
co żyją wśród nas
i przed złem nas ostrzegają
w każdy życia czas.

Więc ich ceńmy i kochajmy
poprzez wszystkie dni,
nigdy ich nie zasmucajmy,
a słuchajmy ich!

Halina Gąsiorek - Gacek
Ks. Kard. Karol Wojtyła w Pisarzowicach
I. Poświęcenie kamienia węgielnego pod kościół w Pisarzowicach (27.10.1968)
cieszymy się, że ta sprawa znalazła zrozumienie u czynników, które w trybie administracyjnym o tym decydują. Cieszymy się i życzymy sobie, ażeby wszystkie podobne sprawy, tak liczne, wszystkie podobne potrzeby tak mnogie, znalazły podobne zrozumienie (...)żeby wszędzie tam, gdzie ludziom wierzącym potrzeba kościoła, ten kościół mógł powstać

(z kazania kard. Karola Wojtyły w Pisarzowicach)


Ks. Kard. Karol Wojtyła w Pisarzowicach
II. Poświęcenie krzyża na wieżę kościoła (31.10.1970)
Po Mszy św. ks. Kardynał udziela specjalnego błogosławieóstwa naszym pracownikom, którzy mają pójść na wieżę i wyciągnąć krzyż. Była to praca niełatwa, ponieważ na polu było ciemno i wiatr, wieża była oświetlona. Wszyscy wychodzimy z kościoła, krzyż niesiemy na rękach. Przed kościołem w wielkim napięciu czekamy , aż krzyż wzniesie się na górę. Przygotowanym dżwigiem na linach, oraz przy pomocy zgrabnych parafian krzyż powoli wyciągamy na górę. Ks. Kardynał w tym czasie otoczony licznym duchowieóstwem z różaócem w ręku patrzał jak krzyż zostaje wzniesiony w jego imieniu. Sam póżniej wyraził, że bardzo przeżywał tę chwilę, gdyż było to zbyt ryzykowne

(Ks. Piela Kronika)


Ks. Kard. Karol Wojtyła w Pisarzowicach
III. Konsekracja kościoła w Pisarzowicach (10.11.1973)
Sam kościół wydaje się bardzo udany. Mieści w swoim obrębie dodatkową kaplicę na II piętrze oraz sale katechetyczną na I piętrze, przestrzeó sakralna jest obszerna i bardzo przejrzysta. Rzecz jasna, że wszystko jeszcze domaga się ostatecznego wykoóczenia, jednak zasadnicze praca jest już dokonana. Na pewno też budowa i konsekracja kościoła przyczyniła się do tej niezwykłej mobilizacji duchowej parafian w czasie wizytacji oraz umiejętnej współpracy z parafianami proboszcza Stanisława Pieli

(z akt wizytacyjnych kard. Wojtyły)

Ks. Kard. Karol Wojtyła w Pisarzowicach
Relikwie bł. Jana Pawła II w Pisarzowicach
  • Przekazanie relikwii dla naszej parafii przez kard. Stanisława Dziwisza - Kraków 9.11.2011
  • Ołtarz bł. Jana Pawła II w naszej świątyni.
  • Uroczyste wniesienie relikwi do kościoła w Pisarzowicach dokonane przez ks. prałata Roberta Tyrałę - Pisarzowice 27.11.2011
Ks. Kard. Karol Wojtyła w Pisarzowicach
V. Poświęcenie tablicy Św. Jana Pawła II w Pisarzowicach 15.11.2015