25 lutego 2017 r. Mamy godzinę 17:18.

Strona główna

Informacja o naszej parafii
Gdzie śpiew tam...

15 stycznia w Mazańcowicach odbył się przegląd chórów jak i scholi. Prezentowały one kolędy, pastorałki opracowane w swoisty sposób. Również i nasza diakonia muzyczna wraz z dziećmi zaprezentowały się na tym przeglądzie, gratulujemy im odwagi. Jesteśmy dumni z tego, że są młodzi ludzie, którym chce się zrobić coś więcej aniżeli siedzieć na "kanapie".

Wspólne kolędowanie
Fundacja

Przy pomocy gminy, fundacji krzyż dziecka oraz parafii, zostało zorganizowane kolędowanie Bożej Dziecinie. W wspólny śpiew jak i wysłuchanie aranżacji kolędowych i pastorałek pozwolili nam wejść Magurzanie zespół regionalny z Łodygowic, którzy nam także powinszowali, jak również zespół założony na potrzeby tego kolędowania Te Deum, który zadebiutował w naszym parafialnym kościele. Podczas całego dnia mogliśmy wesprzeć fundacje Krzyż Dziecka.

Wszystkim za przybycie jak i zorganizowanie kolędowania, składamy z serca Bóg zapłać.

Dzieci u Dzieciny

Dziękujemy wszystkim rodzicom, którzy wraz ze swymi pociechami potrafią się zatrzymać choć na krótką chwile w tym zabieganym świecie, przed stajenką, aby zastanowić się nad Tajemnicą Wcielenia. Wszystkim zaangażowanym prowadzącym śpiew jak i grającym na instrumentach składamy serdeczne "Bóg zapłać".

Razem z mędrcami

W Objawienie Pańskie (6 stycznia) dołączyliśmy do orszaku Trzech Króli. Razem z chórem, któremu jesteśmy wdzięczni za upiększenie celebracji Eucharystii. Wszyscy podążyliśmy za Gwiazdą na Wschodzie aby dojść i poznać samego Boga, który odważył stać się człowiekiem. Wszystkim uczestnikom czwartkowej Uroczystości serdecznie dziękujemy za przybycie.

Pierwszy męczennik

Święty męczennik Szczepan i wielki grzesznik Szaweł (późniejszy św. Paweł) to przelana krew za Chrystusa staje się ziarnem dzięki któremu rodzą się nowi chrześcijanie. Dziękujemy wszystkim którzy tą Eucharystie uczynili piękniejszą - naszemu parafialnemu chórowi pod przewodnictwem naszego p. organisty Arkadiusza. Prośmy dla siebie o to mężne świadczenie o naszej wierze jakie posiadał św. Szczepan.

Dary serca - talenty nie tylko dla siebie
Bądźcie synami Światłości

Serdeczne podziękowania p. Markowi i Leszkowi Matejko za zrobienie nowej iluminacji na kościół. Wskazuje Ono na krzyż który jest dla nas drzewem życia. W tym czasie Bożego Narodzenia jest nim symbol choinki. Jezus powie o sobie "Ja Jestem Światłością Świata kto idzie za mną nie będzie chodził w ciemności" por J 8. Pamiętajmy o wykonawcach i dobroczyńcach w modlitwie, dzięki którym nasz kościół staje się coraz piękniejszy.

Wszystkim projektującym jak i wykonującym tegoroczną szopkę na ręce p. Jacka Szetyńskiego mówimy wielkie "Bóg zapłać" ofiarując też Małej Dziecinie z Betlejem dar modlitwy.

Narodzenie

Kolejne święta Bożego Narodzenia, kolejna Pasterka, kolejne łamanie opłatka... A mimo to są ludzie, którzy wciąż odkrywają tajemnice Bożego Narodzenia na nowo. Z okazji tych świąt składamy serdeczne życzenia niech je wyrazi wiersz "Narodzenie" - Aliny Doroty Paul:

Komunia Święta
narodzenie Boga
w człowieku
potrzeba tylko czystości serca
potrzeba tylko zaufania
aby nasze amen
było prawdziwe
i pełne miłości.

Dziękujemy wszystkim, którzy sprawili aby ta Eucharystia była piękniejsza: chórowi, wszystkim twórcom tegorocznej szopki oraz dekoratorom. Składamy w ich serca bukiet naszych dziękczynnych modlitw.

Odkrywcy skarbów

Nastąpiło ukończenie rorat "Odkrywcy skarbów". Z ponad 100 dzieci udało nam się zakończyć tegoroczne roraty. Wielka radość, wdzięczność i salwa braw dla wszystkich osób zaangażowanych w to dzieło. Największe podziękowania składamy na ręce diakoni muzycznej, która pomimo pracy i wielu obowiązków potrafiła się z mobilizować i upiększyć śpiewem i graniem tegoroczne roraty. Każdy z odkrywców, który odnalazł wszystkie skarby otrzymał także skromny upominek. Wszystkim ofiarodawcom i sponsorom składamy serdeczne "Bóg zapłać" zapewniając tym samym o pamięci modlitewnej.

Dziennik rorat, galerie zdjęć z każdego dnia oraz inne multimedia można zobaczyć tutaj

XVII Przegląd Pieśni Patriotycznej w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisarzowicach

W dniu 18 listopada b.r. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przeprowadził XVII Przegląd Pieśni Patriotycznej im. Małgorzaty Papiurek. W Przeglądzie brało udział 280 dzieci ze Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Pisarzowicach. Do przeglądu zgłosiły się następujące grupy:
Przedszkole 6 grup - IV i V integracyjna , VI, VII, VIII i IX.
Szkoła Podstawowa - klasy II a, II c, II d II e, III a, III b, III d
oraz grupa i soliści z klasy V a, VI a, VI b.

Prezentacje zgłoszonych do Przeglądu Pieśni wykonano na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisarzowicach. Oceny prezentowanych utworów dokonała komisja w następującym składzie: Panie Barbara Więzik, Anna Marek i Dorota Nikiel. W poszczególnych grupach wiekowych komisja przyznała pierwsze miejsca: IV grupie integracyjnej z Przedszkola, w Szkole Podstawowej pierwsze miejsce zdobyły ex aequo klasa III b i III c (w grupie wiekowej I-III ), oraz uczennica klasy VI b Mariola Czulak( w grupie wiekowej IV-VI) Zdobywcy pierwszych miejsc będą mogli uczestniczyć w następnym etapie Przeglądu Pieśni Patriotycznej. Na zakończenie wszyscy wykonawcy otrzy-mali słodki upominek ufundowany przez Parafialny Oddział Akcji Katolic-kiej.

Organizatorzy POAK serdecznie dziękują Nauczycielom i Wychowaw-com za przygotowanie dzieci do Przeglądu Pieśni Patriotycznej, dzięki czemu kształtują poczucie tożsamości narodowej.

POAK w Pisarzowicach

Niezwykły gość

6 grudnia w naszej pisarzowickiej parafii, miało miejsce spotkanie niezwykłego gościa. Sam św. Mikołaj przyszedł do naszych dzieci, aby móc podzielić się dobrociami, które przyniósł, jak również nauczyć zasady, że "tyle w życiu masz, ile z siebie drugiemu człowiekowi dasz". Wszystkim wspierającym tę inicjatywę mówimy wielkie "Bóg zapłać" jak również zapewniamy o swojej modlitewnej pamięci.

Ks. Kard. Karol Wojtyła w Pisarzowicach
I. Poświęcenie kamienia węgielnego pod kościół w Pisarzowicach (27.10.1968)
cieszymy się, że ta sprawa znalazła zrozumienie u czynników, które w trybie administracyjnym o tym decydują. Cieszymy się i życzymy sobie, ażeby wszystkie podobne sprawy, tak liczne, wszystkie podobne potrzeby tak mnogie, znalazły podobne zrozumienie (...)żeby wszędzie tam, gdzie ludziom wierzącym potrzeba kościoła, ten kościół mógł powstać

(z kazania kard. Karola Wojtyły w Pisarzowicach)


Ks. Kard. Karol Wojtyła w Pisarzowicach
II. Poświęcenie krzyża na wieżę kościoła (31.10.1970)
Po Mszy św. ks. Kardynał udziela specjalnego błogosławieóstwa naszym pracownikom, którzy mają pójść na wieżę i wyciągnąć krzyż. Była to praca niełatwa, ponieważ na polu było ciemno i wiatr, wieża była oświetlona. Wszyscy wychodzimy z kościoła, krzyż niesiemy na rękach. Przed kościołem w wielkim napięciu czekamy , aż krzyż wzniesie się na górę. Przygotowanym dżwigiem na linach, oraz przy pomocy zgrabnych parafian krzyż powoli wyciągamy na górę. Ks. Kardynał w tym czasie otoczony licznym duchowieóstwem z różaócem w ręku patrzał jak krzyż zostaje wzniesiony w jego imieniu. Sam póżniej wyraził, że bardzo przeżywał tę chwilę, gdyż było to zbyt ryzykowne

(Ks. Piela Kronika)


Ks. Kard. Karol Wojtyła w Pisarzowicach
III. Konsekracja kościoła w Pisarzowicach (10.11.1973)
Sam kościół wydaje się bardzo udany. Mieści w swoim obrębie dodatkową kaplicę na II piętrze oraz sale katechetyczną na I piętrze, przestrzeó sakralna jest obszerna i bardzo przejrzysta. Rzecz jasna, że wszystko jeszcze domaga się ostatecznego wykoóczenia, jednak zasadnicze praca jest już dokonana. Na pewno też budowa i konsekracja kościoła przyczyniła się do tej niezwykłej mobilizacji duchowej parafian w czasie wizytacji oraz umiejętnej współpracy z parafianami proboszcza Stanisława Pieli

(z akt wizytacyjnych kard. Wojtyły)

Ks. Kard. Karol Wojtyła w Pisarzowicach
Relikwie bł. Jana Pawła II w Pisarzowicach
  • Przekazanie relikwii dla naszej parafii przez kard. Stanisława Dziwisza - Kraków 9.11.2011
  • Ołtarz bł. Jana Pawła II w naszej świątyni.
  • Uroczyste wniesienie relikwi do kościoła w Pisarzowicach dokonane przez ks. prałata Roberta Tyrałę - Pisarzowice 27.11.2011
Ks. Kard. Karol Wojtyła w Pisarzowicach
V. Poświęcenie tablicy Św. Jana Pawła II w Pisarzowicach 15.11.2015