31 stycznia 2023 r. Godzina 20:54.

Strona główna


Transmisja na żywo


Pisarzowice
Parafia Świętego Marcina
ul. Bielska 63
43-332 Pisarzowice
tel. 33 8457378, wik. 33 8457399
www.pisarzowice.duszpasterstwa.bielsko.pl
konto 62 8437 0002 0014 0726 9452 0001


Parafia erygowana 1335 r.
Kościół parafialny p.w. NMP Matki Kościoła, konsekrowany 10.11.1973 r.
Odpusty: 11 listopada, poniedziałek po uroczystości Zesłania Ducha Świętego,
niedziela po 16 lipca

Msze święte
w niedziele i w uroczystości: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 18.00 (17.00)
w dni powszednie: 7.00, 18.00 (17.00)

Spowiedź święta
w dni powszednie, pół godziny przed każdą Mszą św.

Sakrament namaszczenia chorych
Sakramentu udzielamy w każdy I piątek podczas odwiedzin chorych,
a ponadto w parafialny dzień chorego, 16 lipca oraz na rekolekcjach.
W nagłym przypadku można wezwać kapłana o każdej porze.
W szpitalach do chorego należy wzywać kapelana

Kancelaria parafialna znajduje się na plebani, budynek obok kościoła
Czynna w dni powszednie – pół godziny po Mszy świętej( rano i wieczorem)

Wykaz dokumentów potrzebnych w kancelarii:
Chrzest
akt urodzenia dziecka
wyciąg z aktu ślubu rodziców
zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary

Małżeństwo
metryki chrztu i bierzmowania
dowody osobiste
ostatnie świadectwo katechizacji
dokument kursu przedmałżeńskiego i poradnictwa rodzinnego
dokument z USC

Pogrzeb katolicki
akt zgonu
informacja o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku

Internetowa transmisja on-line Mszy świętych
z kościoła w Pisarzowicach
Niedziela godz. 8.30 i 11.30
StalyKonfesjonal
narzeczeni
Wiersze Luty
Matko Boża Gromniczna!

Paląc gromnicę trzymając w rękach,
przed Twym obrazem z wiarą klękam.

Mając nadzieję na szczęście wieczne
i dojście do nieba bezpieczne.

Na Twą opiekę na ziemskich drogach
i dojście przed oblicze Boga.

Dziękuję za gromnicę Matko
i za jej cudotwórcze światło.

I proszę Matko Gromniczna Pani
módl się i wstawiaj się za nami.

Halina Gąsiorek-Gacek

***

Święta Gromnica

Gromnica, świeca, której nam trzeba,
bo nam oświetla drogi do nieba.

Bo broni nas od zła wszelkiego
i od ciemności świata tego.

I od piorunów domy broni
i od pożarów pożogi chroni.

I kiedy gaśnie życie ziemskie,
płonie nadzieją na lżejsze przejście.

Z życia ziemskiego do wiecznego
i przed oblicze Boga samego.

Gdy świeca płonie, bo lęk lub troska,
jest z nami Matka Gromniczna Boska.

Podarowała nam tą świecę,
bo nas w matczynej ma opiece.

Palmy ją z miłością i z wiarą,
Matce Gromnicznej dziękując za nią.

Halina Gąsiorek-Gacek

***

Jezu, miłości moja!

Proszę Cię Panie
porą jesienną.
Bądź uwielbiony,
zmiłuj nade mną.

Wybacz mi Jezu
wszystkie słabości
i przewinienia
i nieprawości.

Daj mi, ze źródła
miłości pić
oraz nadzieję
by wiecznie żyć.

Rozwiążę, spełnię
każde zadanie,
tylko mnie nie
opuszczaj Panie!

Halina Gąsiorek-Gacek

***

Środa Popielcowa

W tym Dniu wszyscy
wierni społem,
dają posypać
głowę popiołem.

Pochyla głowę
człowiek zepsuty
na znak pokory
oraz pokuty.

Człowiek żałuje
i tym się smuci:
Że prochem jest.
W proch się obróci.

Halina Gąsiorek-Gacek

***Wielki post

Wielki post czas
oczekiwania,
na Zmartwychwstanie
Jezusa Pana.

Wielki post trwa
sześć tygodni.
I poszczą syci
i poszczą głodni...

Bo są i ludzie,
prawda szok!
Co muszą pościć
przez cały rok!

Halina Gąsiorek-Gacek
Powrót obrazu Święta Rozmowa
Ks. Kard. Karol Wojtyła w Pisarzowicach
I. Poświęcenie kamienia węgielnego pod kościół w Pisarzowicach (27.10.1968)
cieszymy się, że ta sprawa znalazła zrozumienie u czynników, które w trybie administracyjnym o tym decydują. Cieszymy się i życzymy sobie, ażeby wszystkie podobne sprawy, tak liczne, wszystkie podobne potrzeby tak mnogie, znalazły podobne zrozumienie (...)żeby wszędzie tam, gdzie ludziom wierzącym potrzeba kościoła, ten kościół mógł powstać

(z kazania kard. Karola Wojtyły w Pisarzowicach)


Ks. Kard. Karol Wojtyła w Pisarzowicach
II. Poświęcenie krzyża na wieżę kościoła (31.10.1970)
Po Mszy św. ks. Kardynał udziela specjalnego błogosławieóstwa naszym pracownikom, którzy mają pójść na wieżę i wyciągnąć krzyż. Była to praca niełatwa, ponieważ na polu było ciemno i wiatr, wieża była oświetlona. Wszyscy wychodzimy z kościoła, krzyż niesiemy na rękach. Przed kościołem w wielkim napięciu czekamy , aż krzyż wzniesie się na górę. Przygotowanym dżwigiem na linach, oraz przy pomocy zgrabnych parafian krzyż powoli wyciągamy na górę. Ks. Kardynał w tym czasie otoczony licznym duchowieóstwem z różaócem w ręku patrzał jak krzyż zostaje wzniesiony w jego imieniu. Sam póżniej wyraził, że bardzo przeżywał tę chwilę, gdyż było to zbyt ryzykowne

(Ks. Piela Kronika)


Ks. Kard. Karol Wojtyła w Pisarzowicach
III. Konsekracja kościoła w Pisarzowicach (10.11.1973)
Sam kościół wydaje się bardzo udany. Mieści w swoim obrębie dodatkową kaplicę na II piętrze oraz sale katechetyczną na I piętrze, przestrzeó sakralna jest obszerna i bardzo przejrzysta. Rzecz jasna, że wszystko jeszcze domaga się ostatecznego wykoóczenia, jednak zasadnicze praca jest już dokonana. Na pewno też budowa i konsekracja kościoła przyczyniła się do tej niezwykłej mobilizacji duchowej parafian w czasie wizytacji oraz umiejętnej współpracy z parafianami proboszcza Stanisława Pieli

(z akt wizytacyjnych kard. Wojtyły)

Ks. Kard. Karol Wojtyła w Pisarzowicach
Relikwie bł. Jana Pawła II w Pisarzowicach
  • Przekazanie relikwii dla naszej parafii przez kard. Stanisława Dziwisza - Kraków 9.11.2011
  • Ołtarz bł. Jana Pawła II w naszej świątyni.
  • Uroczyste wniesienie relikwi do kościoła w Pisarzowicach dokonane przez ks. prałata Roberta Tyrałę - Pisarzowice 27.11.2011
Ks. Kard. Karol Wojtyła w Pisarzowicach
V. Poświęcenie tablicy Św. Jana Pawła II w Pisarzowicach 15.11.2015
Ta strona używa plików cookies.    Więcej    AKCEPTUJĘ