14 kwietnia 2021 r. Godzina 22:50.

Parafia - Bractwo Szkaplerza Świętego

szkaplerz Bractwo Szkaplerza Świętego
Lipcowy odpust ku czci Matki Bożej z Góry Karmel jest szczególnym świętem Bractwa Szkaplerznego. Założone ponadz 300 lat temu istnieje nadal w naszej parafialnej wspólnocie. Wciągu ostatnich pięciu lat do księgi Bractwa w Pisarzowicach wpisało się ponad 140 wiernych, co oznacza wciąż żywy kult Matki Bożej Szkaplerznej, niegasnącą wiarę w jej miłość macierzyńską i opiekę.
Szkaplerz karmelitański jest duchowym znakiem nabożeństwa maryjnego, polegającego na wewnętrznym oddaniu i poświęceniu się Niepokalanej Dziewicy.
Nosić Szkaplerz święty - znaczy uznawać Maryję za duchową Matkę, Pośredniczkę, Opiekunkę i Siostrę.
Nosić szatę Maryi - znaczy przyznać się do podobieństwa Maryi w sposobie myślenia, wartościowania, działania i apostołowania.
Oznacza to też bycie znakiem nadziei dla innych, obdarzanie ludzi Zbawicieliem jak Maryja i solidarność z pozbawionymi nadziei.
Dzięki świadomemu noszeniu szaty Maryi i codziennemu powierzaniu się Matce Bożej, pogłębia się więź dziecka z Matką. Ta więź wyraża się i pogłębia przez modlitwę, medytację, czytanie Pisma Świętego w czasie nabożeństw, pielgrzymek i sesji maryjnych.
O tym wszystkim przypomina nam Szkaplerz święty.

Zapisy do Bractwa Szkaplerznego w Pisarzowicach prowadzone są w uroczystość odpustową ku czci Matki Bożej Szkaplerznej w niedzielę po 16 lipca.
Przywileje Szkaplerza karmelitańskiego
  • Kto umrze odziany Szkaplerzem świętym, nie zostanie potępiony.
  • Noszący(a) szkaplerz jako czciciel(ka) Marki Bożej zapewnia sobie Jej opiekę co do duszy i ciała w tym życiu i szczególną pomoc w godzinie śmierci.
  • Każdy(a), kto pobożnie nosi Szkaplerz i zachowuje czystość według stanu, zostanie wybawiony(a) z czyśćca w pierwszą sobotę po swej śmierci.
  • Ci, którzy należą do Bractwa Szkaplerznego są duchowo złączeni z Zakonem Karmelitańskim i mają udział w jego duchowych dobrach za życia i po śmierci, a więc: we Mszach świętych, Komuniach świętych, umartwieniach, modlitwach postach itp.
Obowiązki należących do Bractwa Szkaplerznego
  • Przyjąć Szkaplerz karmelitański z rąk kapłana.
  • Wpisać siędo księgi Bractwa Szkaplerznego.
  • W dzień i w nocy nosić na sobie Szkaplerz.
  • Odmawiać codziennie modlitwę naznaczoną w dniu przyjęcia do Bractwa (zazwyczaj Pod Twoją Obronę ... ).
  • Naśladować cnoty Matki Najświętszej i szerzyć Jej cześć.
szkaplerz Modlitwa do Matki Bożej Szkaplerznej
O Maryjo, ty na różne sposoby spełniasz rolę Pośredniczki wszelkich łask. W znaku Szkaplerza świętego spodobało się Tobie dać mi wyraz uprzedzającej miłości. Przez ten widzialny znak Twej obrony wzywasz mnie do skromności, umartwienia i modlitwy. Dopomóż mi tak praktykować te cnoty, abym zasłużył(a) na miłość Twego Niepokalanego Serca, a dla bliźnich stał(a) się dobrym przykładem.
Noszącym Szkaplerz obiecałaś pomoc wśród niebezpieczeństw, zachowanie od piekła i rychłe wyzwolenie z czyśćca. Dopomóż mi tak żyć, abym dostąpił(a) wszystkich łask i przywilejów jakie przyobiecałaś noszącym Twą świętą szatę.
O Dziewico Maryjo, mistyczna Gwiazdo Góry Karmel, oświeć i prowadź mnie drogą doskonałej miłości, abym doszedł(doszła) do wielbienia Boga i dziękowania Tobie w niebie. Amen.
Ta strona używa plików cookies.    Więcej    AKCEPTUJĘ