22 lutego 2018 r. Mamy godzinę 03:53.

Strona główna

Informacja o naszej parafii

Wielki Post w naszej parafii

WielkiPost

Zapraszamy na nabożeństwa pokutne:

Droga Krzyżowa w piątki o godz. 17.00, dzieci we czwartki o 16.30.

Gorzkie Żale w niedziele o godz. 16.00

Miłosierdzie Boże (Msza św. Koronka, Adoracja) w piątki o godz. 15.00

W tym roku rekolekcje wielkopostne poprowadzi Ks. Józef Walusiak przy pomocy sióstr ze zgromadzenia Służebniczek Maryi z Katowic. Rozpoczęcie rekolekcji w 5 niedzielę Wielkiego Postu, 18 marca. Spowiedź 20 marca.

Podajemy plan rekolekcji:
Rekolekcje wielkopostne w Pisarzowicach
17 - 21.03. 2018


Ks. Józef Walusiak
Siostry - Zgromadzenie Służebniczek Maryi

17.03. – Sobota
17.00 Msza św. – nauka ogólna

18.03. – Niedziela
7.00 Msza św. – nauka ogólna (seniorzy)
8.30 Msza św. – nauka ogólna
10.00 Msza św. - nauka ogólna
11.30 Msza św. – nauka dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
16.00 Gorzkie Żale – kazanie pasyjne
17.00 Msza św. – nauka dla młodzieży (szkół średnich, studentów i pracujących)

19.03. – Poniedziałek
8.30 Msza św. – nauka ogólna
10.00 Nauka dla Gimnazjum
11.00 Nauka dla Szkoły Podstawowej (klasy I – III)
12.00 Nauka dla Szkoły Podstawowej (klasy IV – VII)
18.00 Msza św. – nauka ogólna
19.00 Nauka dla małżeństw

20.03. – Wtorek
Dzień spowiedzi św 8.00 – 12.00; 15.00 – 18.00

9.00 Msza św. – nauka ogólna
10.00 Spowiedź i Msza św dla Szkoły Podstawowej (klasy IV – VII)
11.00 Nauka rekolekcyjna w Szkole (klasy I – III)
11.30 Spowiedź i Msza św. dla Gimnazjum
18.00 Msza św. – nauka ogólna
19.30 Msza św. - nauka dla młodzieży

21.03 – Środa
Zakończenie rekolekcji

8.30 Msza św. – nauka ogólna
9.30 Wyjazd do chorych
10.00 Msza św. – nauka dla Gimnazjum
11.00 Msza św. – nauka dla Szkoły Podstawowej
14.30 Spowiedź chorych
15.00 Msza św. dla chorych
18.00 Msza św. – nauka ogólna
Kolędowanie
7.01.2017 odbył się IX Koncert Kolęd zorganizowany przez Urząd Gminy Wilamowice, Parafię św. Marcina w Pisarzowicach i Fundację Krzyż Dziecka. Koncert ten już na stałe wszedł do kalendarza naszej miejscowości. A to, że już po raz dziewiąty możemy razem kolędować zawdzięczamy UG Wilamowice i panu burmistrzowi Marianowi Treli, parafii św. Marcina i ks. proboszczowi Januszowi Gacek oraz Fundacji Krzyż Dziecka. W koncercie wystąpili Zespół Pieśni i Tańca Gilowianka z Gilowic oraz Krzywa Alternatywa i Przyjaciele. Dziękujemy wszystkim za obecność pomimo niesprzyjającej pogody.
Nowi ministranci
W Uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli) przyjęliśmy do grona ministrantów 7 kandydatów: Szymon Habdas (6 kl), Krystian Banet (5 kl), Michał Biel (4 kl), Michał Pisula (4 kl), Jakub Kępka (3 kl), Tymoteusz Łachut (3 kl), Tymoteusz Trembla (3 kl). Gratulujemy rodzicom synów, którzy odważyli się wstąpić do jednej z najgorliwszych grup w parafii.
Ks. Kard. Karol Wojtyła w Pisarzowicach
I. Poświęcenie kamienia węgielnego pod kościół w Pisarzowicach (27.10.1968)
cieszymy się, że ta sprawa znalazła zrozumienie u czynników, które w trybie administracyjnym o tym decydują. Cieszymy się i życzymy sobie, ażeby wszystkie podobne sprawy, tak liczne, wszystkie podobne potrzeby tak mnogie, znalazły podobne zrozumienie (...)żeby wszędzie tam, gdzie ludziom wierzącym potrzeba kościoła, ten kościół mógł powstać

(z kazania kard. Karola Wojtyły w Pisarzowicach)


Ks. Kard. Karol Wojtyła w Pisarzowicach
II. Poświęcenie krzyża na wieżę kościoła (31.10.1970)
Po Mszy św. ks. Kardynał udziela specjalnego błogosławieóstwa naszym pracownikom, którzy mają pójść na wieżę i wyciągnąć krzyż. Była to praca niełatwa, ponieważ na polu było ciemno i wiatr, wieża była oświetlona. Wszyscy wychodzimy z kościoła, krzyż niesiemy na rękach. Przed kościołem w wielkim napięciu czekamy , aż krzyż wzniesie się na górę. Przygotowanym dżwigiem na linach, oraz przy pomocy zgrabnych parafian krzyż powoli wyciągamy na górę. Ks. Kardynał w tym czasie otoczony licznym duchowieóstwem z różaócem w ręku patrzał jak krzyż zostaje wzniesiony w jego imieniu. Sam póżniej wyraził, że bardzo przeżywał tę chwilę, gdyż było to zbyt ryzykowne

(Ks. Piela Kronika)


Ks. Kard. Karol Wojtyła w Pisarzowicach
III. Konsekracja kościoła w Pisarzowicach (10.11.1973)
Sam kościół wydaje się bardzo udany. Mieści w swoim obrębie dodatkową kaplicę na II piętrze oraz sale katechetyczną na I piętrze, przestrzeó sakralna jest obszerna i bardzo przejrzysta. Rzecz jasna, że wszystko jeszcze domaga się ostatecznego wykoóczenia, jednak zasadnicze praca jest już dokonana. Na pewno też budowa i konsekracja kościoła przyczyniła się do tej niezwykłej mobilizacji duchowej parafian w czasie wizytacji oraz umiejętnej współpracy z parafianami proboszcza Stanisława Pieli

(z akt wizytacyjnych kard. Wojtyły)

Ks. Kard. Karol Wojtyła w Pisarzowicach
Relikwie bł. Jana Pawła II w Pisarzowicach
  • Przekazanie relikwii dla naszej parafii przez kard. Stanisława Dziwisza - Kraków 9.11.2011
  • Ołtarz bł. Jana Pawła II w naszej świątyni.
  • Uroczyste wniesienie relikwi do kościoła w Pisarzowicach dokonane przez ks. prałata Roberta Tyrałę - Pisarzowice 27.11.2011
Ks. Kard. Karol Wojtyła w Pisarzowicach
V. Poświęcenie tablicy Św. Jana Pawła II w Pisarzowicach 15.11.2015