14 kwietnia 2021 r. Godzina 22:09.

Grupy parafialne - Wspólnota Miłość i Łaska Chrystusa

Jesteśmy Wspólnotą działającą przy Parafii Św. Marcina w Pisarzowicach. Powstanie naszej Wspólnoty było owocem przeżywanego przez naszą parafię Seminarium odnowy wiary, które odbyło się jesienią 2014 roku. Seminarium to prowadziła Wspólnota EMAUS z Bestwiny wraz ze swoim opiekunem Ks. Romanem Berke. Pragnienie dalszej formacji, wspólnej modlitwy i chęć podjęcia działań ewangelizacyjnych zaowocowało powstaniem Wspólnoty, którą tworzą osoby różnego stanu i w różnym wieku, pochodzące nie tylko z Pisarzowic ale także z Hecznarowic, Starej Wsi, Wilamowic, Bujakowa, Kóz.
Jesteśmy grupą otwartą, każdy kto tylko ma takie pragnienie serca może przyjść na nasze spotkania aby wspólną modlitwą uwielbiać Pana.
Od stycznia 2015 roku spotkania odbywają się regularnie dwa raz w miesiącu: w każdy drugi i czwarty piątek miesiąca o godz. 19 w kaplicy w naszym kościele parafialnym, mają one charakter zarówno modlitewny jak i formacyjny.
We wrześniu 2015 roku wraz z braćmi i siostrami z Bielska-Białej oraz Czańca tworzymy jedną Wspólnotę „ Miłość i łaska Chrystusa”.
Ufając w Boże zapewnienie „ Wystarczy Ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali” ( 2 Kor, 12, 9.) ale jednocześnie świadomi tychże słabości i niedoskonałości pragniemy głosić Dobrą Nowinę o Chrystusie. Celem naszych spotkań jest uwielbienie Boga. Chcemy wzrastać w wierze poprzez otwieranie się na działanie Ducha Świętego i Jego charyzmaty.

Aktualne informację o działaniach Wspólnoty można znaleźć na stronie:

Miłość i Łaska ChrystusaTa strona używa plików cookies.    Więcej    AKCEPTUJĘ