28 maja 2020 r. Godzina 19:42.

Grupy parafialne - Ruch apostolstwa młodzieży

oaza

Od września w 2007 roku w naszej parafii działa Ruch Apostolstwa Młodzieży czyli Grupa Apostolska.
Kolebką Ruchu jest diecezja Krakowska. W latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku ks. Antoni Sołtysik na prośbę kard. Karola Wojtyły stworzył struktury Ruchu. Patronką Grup Apostolskich jest św. Jadwiga Królowa oraz Piotr Jerzy Frassati.
Celem Ruchu jest pogłębienie formacji chrześcijańskiej młodzieży oraz budowanie wspólnoty zaangażowanej w życie parafii.
Spotkania Grupy Apostolskiej odbywają się w każdy piątek po Mszy św. wieczornej. Spotkanie rozpoczyna się wspólną modlitwą, następnie młodzież dzieli się na małe grupy i razem z animatorami odbywają spotkania formacyjne, które trwają ok. 45 minut. Później spotykamy się wspólnie, aby podsumować pracę w grupach i rozpocząć zajęcia integracyjne lub śpiew.
Na spotkania zapraszamy młodzież zainteresowaną budowaniem wspólnoty opartej na wartościach chrześcijańskich.