14 kwietnia 2021 r. Godzina 20:59.

Grupy parafialne - Akcja katolicka

akcja katolicka Ku pełni chrześcijańskiej dojrzałości
- widzieć, oceniać, działać
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii Św. Marcina w Pisarzowicach powstał jesienią 1996 r. wraz z 33 pierwszymi oddziałami naszej diecezji.. Asystentem kościelnym naszego oddziału jest ks. kan. Janusz Gacek, proboszcz pisarzowickiej parafii. Nasz oddział liczy obecnie 14 członków i należą do niego Bronisław Chrobak, Stanisław Chucher, Tadeusz Góra, Jan Haczek, Grażyna Jurasz, Krystyna Kasperek, Mieczysław Kobielus, Urszula Korczyk, Marek Kuder, Monika Mleczko, Anna Pasierbek, Urszula Pudełko, Marian Trela, Zofia Trembla.
Kilka osób z naszego oddziału na przestrzeniu tych lat uczestniczyło w pracach samorządu lokalnego (w Radzie Gminy, w Radzie Sołeckiej), ich doświadczenie w pracy społecznej jest bardzo cenne.

Formacja
 • Uczestniczymy w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych prowadzonych przez ks. asystenta, połączonych z udziałem w modlitwie i ofierze Mszy św. w intencji Ojca św. (16 każdego miesiąca).
 • Delegaci naszego oddziału uczestniczą w spotkaniach formacyjnych organizowanych przez DIAK.
 • Bierzemy aktywny udział w nabożeństwach i liturgii Mszy św. w czasie ważniejszych uroczystości w parafii i diecezji.
Inicjatywy
 • Prowadzimy wypożyczalnię oraz sprzedaż książek o tematyce religijnej.
 • Wspieramy finansowo "Fundusz Obrony Życia" w naszej diecezji przekazując na ten cel dochody uzyskane z prowadzonej sprzedaży zniczy nagrobkowych.
 • Organizujemy kwestę w takcie prowadzonej zbiórki pieniężnej na stypendia dla młodzieży Dzieło Nowego Tysiąclecia.
 • Zorganizowaliśmy trzykrotnie zabawę bezalkoholową dla mieszkańców naszej gminy. Uzyskany skromny dochód z tych zabaw przeznaczyliśmy na pomoc dla biednych dzieci w parafii (dopłata do wyżywienia, szkolnych wycieczek).
 • W latach 1997-2000 współpracowaliśmy z naukowcami i studentami Uniwersytetu Śląskiego w zbieraniu materiałów do Monografii Gminy Wilamowice w części związanej z Pisarzowicami. Wykonaliśmy inwentaryzację kapliczek i krzyży przydrożnych, których jest ponad 50. Opracowaną Monografię przy której współpracowaliśmy otrzymał w darze Papież Jan Paweł II, a członek naszego oddziału miał zaszczyt wręczyć ją Papieżowi osobiście w Watykanie.
 • Nasi członkowie wspomagają corocznie organizatorów "Wakacji Bogiem" dla dzieci naszej parafii przez gminę, parafię oraz rodziców.
 • Uczestniczyliśmy w spotkaniach z Ojcem Św. W czasie pielgrzymek do Ojczyzny zwłaszcza w Warszawie w 1999r., na Błoniach w Krakowie w 1997, 1999, 2002 i w 2006 r. z Papieżem Benedyktem XVI.
 • Organizujemy również okolicznościowe wystawy, które są eksponowane w odnowionym na ten cel pomieszczeniu na chórze kościoła parafialnego. Były to wystawy które przestawiały między innymi:
  • W pierwszą rocznicę śmierci Jana Pawła II fotografie upamiętniające Jego pobyt na terenie naszej diecezji w 1995r.
  • Zdjęcia i pamiątki ocalałe ze starej świątyni w 40 rocznicę tragicznego pożaru.
  • Fotografie artystyczne Cztery Pory Roku pana Wacława Morawskiego.
  • Prace plastyczne i malarskie Edwarda Steca z Kęt.
  • Prace malarskie pana Eustachego Matejki z Pisarzowic.
 • Bierzemy aktywny udział w uroczystościach parafialnych i szkolnych poświęconych patronowi Szkoły Podstawowej i Gimnazjum - Janowi Pawłowi II - Jego nauczaniu, pielgrzymkom a zwłaszcza pomocy dla kościoła w Pisarzowicach po tragicznym pożarze w 1965 r., kiedy był Metropolitą Krakowskim.
 • Współpracujemy z duszpasterzami w organizacji uroczystości parafialnych np: 25-lecia konsekracji naszego kościoła, nawiedzenia kopii Cudownego Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, organizacji konkursu kolęd i pastorałek dla dzieci i młodzieży naszej parafii.
 • Wycieczki rowerowe do pobliskich miejsc modlitwy (Bielany, Hałcnów, Kozy U Panienki i jednodniowe autokarowe do Leśniowa, Czernej, Wadowic, Kalwarii Zebrzydowskiej Łagiewnik, Zakopanego, Ludźmierza.
Współpraca
 • W parafii z Zespołem Charytatywnym, Chórem, Ruchem Apostolstwa Młodzieży, Kołem Radia Maryja.
 • W środowisku Pisarzowic wzajemna współpraca OSP, Radą Sołecka, Szkołą Podstawową i Gimnazjum, KGW, klubem sportowym "Sokół" (pomoc w organizacji pielgrzymek rowerowych na Jasną Górę, których inicjatorem był ks. proboszcz Janusz Gacek).
 • Akcja dla Akcji - w 2003 roku nasz parafialny oddział organizował spotkanie opłatkowe dla członków Rady i Zarządu DIAK.
 • Do zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej powołanych zostało dwóch przedstawicieli naszego oddziału.
 • Corocznie organizujemy parafialny etap Przeglądu Pieśni Patriotycznej im. Małgorzaty Papiurek, w którym biorą liczny udział uczniowie z Gimnazjum, Szkoły Podstawowej i Przedszkola. Kilkoro z uczestników przeglądu z lat ubiegłych zostało nagrodzonych w przeglądzie diecezjalnym.
Dla kontynuowania naszej działalności, jednym z ważniejszych zadań jest pozyskiwanie nowych członków Akcji Katolickiej.
Tak pokrótce przedstawia się działalność naszego oddziału.
Ta strona używa plików cookies.    Więcej    AKCEPTUJĘ