27 listopada 2020 r. Godzina 07:20.

Grupy parafialne - Grupa różańcowa

roze
Przy parafii działa 17 grup różańcowych (15 grup żeńskich oraz 2 grupy męskie). Do każdej z grup należy minimum 15 osób. Grupami kierują zelatorzy, którzy w pierwszą niedzielę miesiąca zmieniają tajemnice różańcowe. Do obowiązków członka róży należy codziennie odmówić przynajmniej jedną dziesiątkę różańca św.