14 kwietnia 2021 r. Godzina 21:34.

Parafia - Proboszczowie Pisarzowic

Stary kościół Proboszczowie Parafii Pisarzowice od XVII wieku

Lista przygotowana na podstawie danych archiwum parafialnego.


Ks. Bartłomiej Trzeciński ( ... )Ks. Stefan Grabowski (1636-1640)Ks. Jerzy Halicki (1640-1643)Ks. Jan Grzegorz Zdziewojski (1643-1653)
Doktor teologiiKs. Florian Stokowski (...)Ks. Grzegorz Hieronim Piechowicz (1654-1669)Ks. Tomasz Kołkowicz (1669-1680)Ks. Paweł Stanisław Sznaydrowicz (...)
Proboszcz Starej Wsi obsługujący Pisarzowice.Ks. Jan Stanisław Wosiński (1680-1699)Ks. Jan Franciszek Drozdowicz (1699-1702)
Pochodził z Żywca.Ks Jan Foxius (1703-1707)
Proboszcz Wilamowic i Pisarzowic.Ks. Jerzy Stanisław Świderski (22 VI 1708 - 1746)
Diakon - przyjął święcenia kapłańskie w 1709r.Ks. Wojciech Daniecki (1746 - 1755)
Wikariusz, proboszcz od 1748r.Ks. Jakub Gorczyński (1756-1776)Ks. Krzysztof Waligórski (1776-13.03.1812)
Pochowany w Pisarzowicach.Ks. Maciej Hankisz (1812-15.12.1824)
Pochowany w Pisarzowicach.Ks. Józef Wiesner (1826-1837)
- Zmarły 17.12.1838, pochowany z Zebrzydowicach.Ks. Wincenty Szperlag (1837-1838)
AdministratorKs. Maciej Mika (1839 - 63)
Urodzony w 1803 r. w Wilamowicach, świecenia kapłańskie otrzymał w 1830 r. Probostwo w Pisarzowicach objął w 1839 r. Był bardzo gorliwym duszpasterzem, powierzono mu urząd dziekana bialskiego oraz został inspektorem szkolnym. Jemu Pisarzowice zawdzięczają powstanie, jak na owe czasy, okazałej plebanii ( nazywana obecnie "starą plebanią"). Ksiądz Mika jest także fundatorem krzyża i kaplicy cmentarnej. Zmarł 20 października 1863 r. Jako pierwszy z proboszczów został pochowany na nowym cmentarzu w krypcie swojej kaplicy.


Ks. Józef Bukowski (1863 - 98)
ks. Bukowski
Urodzony 18 marca 1824 roku w Białej. Był człowiekiem z natury cichym, zamkniętym w sobie i skromnym. Ks. Juliusz Olejak w swej monografii Pisarzowic nazywa go "proboszczem intelektualistą", ponieważ rozczytywał się w literaturze filozoficznej i pięknej. W archiwum parafialnym pozostał po nim bogaty księgozbiór pisany przeważnie w języku niemieckim. Był słabego zdrowia, dlatego korzystał z pomocy księży wikarych. Zmarł 23 kwietnia 1898 r. Pochowany został na cmentarzu w Pisarzowicach.

Ks. Bartłomiej Boba (1898 - 1926)
ks. Boba
Urodził się 20 sierpnia 1861 r. w Polance Wielkiej. W 1885 w Krakowie przyjął święcenia kapłańskie z rąk kard. Albina Dunajewskiego. Probostwo w Pisarzowicach objął w 1898 r. Pracę w tutejszej parafii rozpoczął od naprawy budynków plebańskich oraz odnowienia kościoła. Z jego inicjatywy, dla ułatwienia wiernym dojścia do kościoła, w 1909 r. powstał pierwszy most nad Pisarzówką. W Pisarzowicach duszpasterzował 28 lat. Za jego zgodą doszło do podziału parafii. W roku 1911 odłączyły się Hecznarowice, tworząc samodzielny ośrodek duszpasterski. Ks. Boba przeżył ze swoimi parafianami trudny czas I wojny światowej, ale mógł też z nimi cieszyć się odzyskaną w 1918 roku niepodległością . Starsi parafianie wspominali go jako człowieka impulsywnego ( zatarg z organistą, z dziedzicem Bulowskim), lecz wykazywał się dużymi zdolnościami w prowadzeniu gospodarstwa rolnego. Wprowadził nowoczesne maszyny rolnicze, zadziwiał tutejszych rolników nowymi odmianami roślin. W 1926 roku zrezygnował z Pisarzowic, zamieniając się parafią z ks. Stanisławem Łopatowskim i przejmując po nim duszpasterstwo w Pcimiu. Będąc już starszym księdzem w nowej parafii prawdopodobnie szczęścia nie zaznał. W roku 1936 złożył rezygnację i przeszedł na emeryturę, zamieszkując w domu księży emerytów w Krakowie przy ulicy św. Marka. Zmarł w czasie II wojny światowej 23 maja 1942 r.Został pochowany w grobowcu OO.Reformatów na Rakowicach w Krakowie.


Ks. Stanisław Łopatowski (1926-28)
Urodził się 14 kwietnia 1875 r. w Rabce Zaryte. Święcenia kapłańskie przyjął w 1899 r. Od 1909 r. przez 17 lat był proboszczem w Pcimiu. Do Pisarzowic przybył 31 marca 1926 r. Niestety zmiana parafii nie przysłużyła mu się do poprawy słabego zdrowia. Pogrzeb przedwcześnie zmarłego proboszcza odbył się 23 stycznia 1928 r.


Ks. Jan Gniłka (1928 - 54)
ks. Gniłka
Urodził się 15 lipca 1888 r. w Kobiernicach. Ukończył Gimnazjum w Wadowicach. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1913 r., a nominację na proboszcza 5 czerwca 1928 r. Przeprowadził wiernych przez ciemną noc okupacji hitlerowskiej. Już we wrześniu 1939 r. apelował do parafian, aby nigdzie nie uciekali, a później podtrzymywał ich na duchu, by cierpliwie czekali na lepsze czasy. Częstym wątkiem jego kazań była miłość bliźniego. Był cichym, mało wymagającym dla siebie kapłanem. 15 października 1954 r. udał się na emeryturę do Żywca, gdzie pracował przy kościele św. Krzyża. Zmarł 10 lipca 1958 roku. Pochowany został w Kobiernicach w rodzinnym grobowcu.Ks. Tadeusz Wojniak (1954-66)
ks. Wojniak
Urodził się 12 czerwca 1914 r. w Kętach. Święcenia kapłańskie przyjął w zakonie Reformatów w Krakowie podczas okupacji w 1940 r. Po wojnie przebywał na Śląsku Opolskim. W 1949 r. inkardynowany do diecezji krakowskiej. Na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego uzyskał doktorat teologii. W Pisarzowicach przygotowywał parafian do Milenium 1000 - lecia chrztu Polski. Z wielkim zaangażowaniem przedstawiał parafianom odbywająy się w latach 1962 - 65 Sobór Watykański II. Otrzymywał od biskupa Karola Wojtyły osobiste pozdrowienia, w których były informacje o Soborze. Ks. Wojniak wybudował z pomocą tutejszych mieszkańców plebanię wraz z ogrodzeniem. Na "nowej plebanii" zamieszkał w grudniu 1960 r. 7 sierpnia 1965 r. parafia wraz ze swoim duszpasterzem przeżyła tragedię pożaru zabytkowego, drewnianego kościoła. Z płonącej świątyni uratowano drogocenne przedmioty, ksiądz Wojniak wyniósł Najświętszy Sakrament. Nie czuł się na siłach, by podjąć prace przy budowie nowego kościoła. Po opuszczeniu Pisarzowic, krótko był proboszczem w Ryczowie, następnie rezydował w Komorowicach. Zmarł 15 lipca 1974 r., pochowany został w rodzinnym grobowcu na cmentarzu w Kętach.


Ks. Stanisław Piela
ks. Piela
Urodził się 10 maja 1926 r. w Pietrzykowicach w rodzinie kolejarskiej. W Żywcu ukończył Liceum Ogólnokształcące. W 1952 r. przyjął święcenia kapłańskie w Krakowie. Przybył do Pisarzowic 3 maja 1966 r., gdy na Jasnej Górze obchodzono Centralne Uroczystości Milenijne. Jako młody kapłan wspaniale organizował prace przy budowie kościoła w Pisarzowicach. Czynił to przy pełnym poparciu parafian (większość prac wykonywano ręcznie). Wielkim wsparciem przy budowie była troska Biskupa, kardynała Karola Wojtyły: w 1968 r. poświęcił kamień węgielny, w 1970 krzyż na wieżę, a już w 1973 r. nastąpiła konsekracja kościoła. W dowód uznania dla parafian i proboszcza Ks. Kardynał ofiarował do pisarzowskiej nowej świątyni tabernakulum. Mimo trudów budowy kościoła, ks. Piela wykazywał się wielką gorliwością duszpasterską. Był gorącym czcicielem Matki Bożej Częstochowskiej. Przy parafii organizował spotkania dzieci, młodzieży, studentów oraz Rady Gospodarczej. W 1975 r. ks. Stanisław Piela opuścił parafię, by podjąć probostwo w Libiążu. Tam też zajmował się budową kościoła św. Barbary na osiedlu górniczym. Następnie po dziewięciu latach kardynał Macharski mianuje go przewodniczącym Wydziału Budownictwa Sakralnego przy Kurii Metropolitalnej w Krakowie. Mimo tej funkcji do końca życia czuł się duszpasterzem - został odznaczony tytułem kapelana Ojca św. (prałatura). Zmarł 9 lipca 1992 r. Pochowany został na cmentarzu w Pietrzykowicach.


Ks. Szczepan Żmudka (1975 -82)
ks. Żmudka
Urodził się 10 listopada 1930 r. w Zembrzycach, święcenia kapłańskie przyjął 28 czerwca 1954 r. w Krakowie. Do Pisarzowic przybył w 1975 r., kontynuował prace przy wykończeniu nowego kościoła oraz terenu przykościelnego. W tym czasie została wykonana polichromia kościoła ( Dzięgielewski z Krakowa), wykonano ławy do świątyni, zainstalowano nagłośnienie. W 1980 r. staraniem księdza Żmudki umieszczono w kościele obraz Miłosiernego Chrystusa, zaprowadzono nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. W szkole zawieszono Krzyże. Powstały pierwsze zespoły oazowe. W 1982 r. ks. Żmudka objął parafię Zielonki koło Krakowa, potem udał się do Trzebunii koło Myślenic. Zmarł w 60 roku życia. Został pochowany w rodzinnych Zembrzycach.


Ks. Stanisław Śmietana (1982 - 91)
ks. Śmietana
Urodził się 23 stycznia 1948 r. w Suchej Beskidzkiej. Święcenia kapłańskie przyjął w 1972 r. Podczas jego duszpasterzowania w Pisarzowicach dokonano znaczących inwestycji:
- poświęcenie i zawieszenie na wieży dzwonów (firma Felczyńskich)
- montaż i poświęcenie 21 głosowych organów (firma Bułka z Krakowa)
- pokrycie dachu świątyni blachą miedzianą (Faruga z Wilamowic)
- ogrodzenie wokół kościoła

Szeroka działalność duszpasterska: młodzież i dzieci ( grupy oazowe), dorośli - Oaza Rodzin, powstaje chór parafialny. 15 września 1991 r. Ks. Śmietana obejmuje probostwo w Cięcinie. W 1992 ks. bp Tadeusz Rakoczy w nowej diecezji Bielsko-Żywieckiej powołał go na stanowisko dyrektora Wydziału Katechetycznego. Za zasługi w tej pracy został odznaczony prałaturą.. Obecnie jest proboszczem w Czańcu.


Ks. Janusz Gacek (1991 - )
ks. Gacek
Urodził się 26.06.1953 r. w Kossowej, pochodzi z parafii Marcyporęba. Święcenia kapłańskie przyjął w Krakowie w 1978 roku z rąk ks. kardynała Karola Wojtyły. 9 września 1991 roku ks. kardynał Franciszek Macharski powołał go na stanowisko proboszcza w Pisarzowicach. Ks. Janusz Gacek przeprowadził parafię przez Jubileusz Roku 2000. Na tę okazję odnowiono polichromię kościoła, a okna przyozdobiono pięknymi witrażami ( Furdyna z Krakowa). Po 2000 roku odnowiono plac i obejście wokół kościoła. Przeprowadzono remont budynków przykościelnych: plebanii, garaży, starej plebanii. Duszpasterstwo: grupy parafialne - Akcja Katolicka, Zespół Charytatywny. Grupy modlitewne: Szkaplerzna, Miłosierdzia Bożego, Róże, Duszpasterstwo pielgrzymkowe.
Ta strona używa plików cookies.    Więcej    AKCEPTUJĘ