14 kwietnia 2021 r. Godzina 21:43.

Grupy parafialne - Zespół charytatywny

zespół charytatywny
Zespół Charytatywny w naszej parafii liczy 10 osób. Są nimi : Wanda Adamczyk, Stanisława Dudek, Helena Handzlik, Wanda Jędrzejko, Zofia Jędrzejko, Helena Olearczyk, Agnieszka Stawowczyk, Barbara Tobiasz, Jadwiga Trembla i Monika Wróbel. Opiekunem duchowym jest ks. Proboszcz Janusz Gacek, który przewodzi pracom Zespołu i spotkaniom odbywanym co kwartał.
Kilka osób z naszego oddziału na przestrzeniu tych lat uczestniczyło w pracach samorządu lokalnego (w Radzie Gminy, w Radzie Sołeckiej), ich doświadczenie w pracy społecznej jest bardzo cenne.
Każdego roku, w Tygodniu Miłosierdzia (początek października), członkinie biorą udział w Diecezjalnym Dniu Skupienia pod przewodnictwem ks. Ordynariusza Tadeusza Rakoczego. Zespół przeprowadza w ciągu roku dwie znaczące akcje charytatywne : sprzedaż świec wigilijnych w Adwencie i baranków wielkanocnych w Wielkim Poście, z których dochód przeznaczony zostaje na pomoc dzieciom z najuboższych rodzin (obiady w szkole).
W razie potrzeby organizowane są także zbiórki doraźne (kataklizmy, choroby). Wszystkie uzyskane i wydawane pieniądze odnotowywane są w specjalnej księdze. Zespół Charytatywny wyraża wdzięczność tym Parafianom, którzy nie pozostają obojętni na potrzeby bliźnich i chętnie udzielają im pomocy.

Monika Wróbel prezesTa strona używa plików cookies.    Więcej    AKCEPTUJĘ