14 kwietnia 2021 r. Godzina 22:51.

Archiwum aktualności

W DRUŻYNIE ŚWIĘTEGO
WycieczkaInfo Najogólniej można powiedzieć, że ministrant to sługa Chrystusa. Już samo to jest ogromnym wyróżnieniem i zaszczytem. Słowo ministrant pochodzi od łacińskiego - "ministrare", co oznacza "służyć". Posługa ministranta związana jest nierozłącznie z miejscem jej sprawowania, a więc z kościołem.
Tak wspomina lata swojej służby jako ministrant św. Jan Paweł II: „W wieku dziesięciu, dwunastu lat byłem ministrantem, ale muszę wyznać, że niezbyt gorliwym. Moja matka już nie żyła… Mój ojciec, spostrzegłszy moje niezdyscyplinowanie, powiedział pewnego dnia: `Nie jesteś dobrym ministrantem. Nie modlisz się dość do Ducha Świętego. Powinieneś się modlić do Niego`. I pokazał mi jakąś modlitwę. (…) Nie zapomniałem jej. Była to ważna lekcja duchowa, trwalsza i silniejsza niż wszystkie, jakie mogłem wyciągnąć w następstwie lektur czy nauczania, które odebrałem”
W dniu 28 lutego na Mszy o godzinie 11:30 kolejnych sześciu kandydatów dołączyło do grona ministrantów, tym samym wstąpili go grupy, w której formowało się wielu dzisiejszych świętych i błogosławionych. Nowym ministrantom gratulujemy, życzymy wytrwałości i polecamy opiece św. Marcina i św. Stanisława Kostki, patrona ministrantów. Szczególne podziękowania kierujemy również do rodziców i opiekunów, dziękując za pomoc i wsparcie.
Wiersze na Wielki Post
WycieczkaInfo ***
Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz.

Spada popiół na głów las,
aby uświadomić nas.
Że w obliczu Boga, och!
Człowiek marny, jak ten proch.

Prawda i nikt jej nie zmieni.
Bóg stworzył człowieka z prochu ziemi.
Cokolwiek człowiek rękami skleci,
z czasem też się w proch rozleci.

I na ziemi jego ślad,
wiejąc, też rozwieje wiatr,
A popiół ma przypominać
o grzechach człowieka winach.

O przemijaniu i ułomności,
która w człowieka życiu gości.
To znak żałoby i pokuty,
że człowiek grzeszny i zepsuty.

Więc pochyl głowę w pokorze.
I odtąd żyj uczciwie, dobrze.
Wyrzeknij się wszelkiego zła.
Niech Twoje życie w świętości trwa.

Halina Gąsiorek-Gacek
***

Wielki post

To czas poddania się pokucie
i wystrzeganie się wszystkich uciech.

To żal za grzechy popełnione.
Krzywdy bliźniemu wyrządzone.

To czas jałmużny i nawrócenia
i duszy z grzechów oczyszczenia.

Głowy popiołem posypanie
i plam z sumienia wyrugowanie.

Drogi krzyżowej przeżywania.
Przygotowania do Zmartwychwstania.

Halina Gąsiorek-Gacek
Wiersze
Matko Boska Gromniczna

Bądź nam pozdrowiona Niebieska Dziewico!
Matko Boża która świecisz nam gromnicą.
Gromnica to świeca, co ma bożą moc,
co rozświetla mroki i rozjaśnia noc.

Która płonie mocą, jak nocą, tak dniem.
Chroni nas od nieszczęść i broni przed złem.
Która chroni nas przed gromami burz.
I prowadzi nas do niebiańskich wzgórz.

Ona i przy śmierci płonie blaskiem jasno,
zanim ziemskie światła wszystkie dla nas zgasną.
Mateczko Gromniczna, Najjaśniejsza Pani,
miej nas w swej opiece i módl sie za nami!

Halina Gąsiorek-Gacek

***

Prośba do Matki Bożej Gromnicznej

O, Matko Boża Gromniczna
dałaś nam gromnicę,
by od złego nas broniła
poprzez całe życie.

By broniła od piorunów
burz oraz od gromów,
od wszelkich zniszczeń, pożarów
nas, zacisza domów.

I aby wciąż rozświetlała
mroki naszej duszy,
tak przez całe ziemskie życie,
gdy do nieba ruszy.

A gdy już całkiem pomrzemy,
kiedyś odejść trzeba,
by nam oświetlała drogę
do samego nieba.

Módl się za nami Mateczko,
Pani można, jasna,
spraw by gromnica za życia
nigdy nam nie zgasła.

Halina Gąsiorek-Gacek

***
Pogrzeb ks. Juliusza Olejaka
We czwartek, 28.01.2021pożegnalismy zmarłego ks. Juliusza Olejaka. Mszy św. przewodniczył Ks. dziekan Stanisław Morawa z Wilamowic a przy ołtarzu stanęli m.in. brat zmarłego ks. Stanisław Olejak, księża diecezji bielsko-żywieckiej i opolskiej, a wśród nich
ks. Jerzy Chybicki, który wygłosił słowo Boże. Nie zabrakło wiernych parafii Pisarzowic oraz wspólnot w których duszpasterzowali: ks. Juliusz – Nowego Browieńca, Domaszkowic oraz ks. Stanisław – Młoszowej. Zmarły kapłan spoczął w rodzinnym grobowcu.

Urszula Rogólska G.N.


Foto: U. Rogólska, Cecylia Puzoń
Pożegnanie ks. Juliusza Olejaka
Żegnając dziś księdza Juliusza Olejaka przypominamy dzieje jego długoletniej posługi kapłańskiej, obok której wspomnieć należy również drugie życiowe powołanie naszego rodaka, jakim było zgłębianie historii wspólnot parafialnych, w których dane mu było przebywać.
Z oczywistych względów, jego praca naukowa od początku koncentrowała się na dziejach swojej rodzimej parafii, na historii Pisarzowic i obyczajowości tutejszych mieszkańców. Efekty jego badań od dwóch lat stały się bliskie społeczności pisarzowian, za sprawą książki pt. „Dzieje parafii Pisarzowice od zarania do 1945 roku”, która w listopadzie 2019 roku trafiła do większości pisarzowickich domów. Publikacja ta bazuje na tekście pracy magisterskiej księdza Juliusza, która powstała prawie pół wieku temu, czekając przez te wszystkie lata na swoje opracowanie i wydanie w formie książkowej. Z uwagi na czas powstania, opracowanie to stało się znamiennym świadectwem religijności, obyczajowości i kultury duchowej mieszkańców Pisarzowic, u progu zmian soborowych na przełomie 60. I 70 lat XX wieku. Rozdziały tej książki w przystępny sposób przybliżają historię miejscowości od zarania po koniec II wojny św., opisując postacie kolejnych właścicieli wsi, fundatorów i kolatorów tutejszego kościoła, sylwetki kapłanów posługujących tutaj na przestrzeni kilku wieków, jak i osoby nauczycieli pisarzowickiej szkoły. Szczególnie bezcenne stały się zamieszczone opisy i zdjęcia starej, drewnianej świątyni wraz z jej wyposażeniem, uchwycone na kilka lat przed jej całkowitym zniszczeniem w pożarze w sierpniu 1965 roku. Do tego tragicznego wydarzenia nawiązuje epilog, w formie współczesnej relacji prasowej, dokumentującej akcję ratowania kościoła.
Oprócz unikatowych zdjęć zabytkowej budowli, tekst wzbogacony został o mapy i zdjęcia miejscowości, w tym lotnicze ujęcia rejonu Pisarzowic wykonane w 1942 roku. Ilustracje towarzyszą również rozdziałom ukazującym dawnych właścicieli wsi, kapłanów, jak też zarysowi historii szkolnictwa, gdzie wykorzystano fotografie klas tutejszej szkoły, z międzywojennych roczników, pochodzące ze zbiorów mieszkańców.
Mimo iż książka zachowuje charakter pracy naukowej, będąc opatrzona licznymi odniesieniami bibliograficznymi, jednak prosty i przystępny styl tekstu księdza Juliusza Olejaka sprawia, iż może być intersującą lekturą dla wszystkich zainteresowanych dziejami swojej małej ojczyzny.
Za ten bezcenny wkład, dokumentujący kulturową spuściznę naszych przodków, obecni mieszkańcy Pisarzowice wyrażają szczególną wdzięczność, pozostając w przekonaniu, iż będzie on również doceniony przez następne pokolenia.
Kolędnicy Misyjni
6 stycznia, w Uroczystość Objawienia Pańskiego, misjonarzy wspierają Kolędnicy Misyjni. W naszym kościele odbyła się kolęda i Adoracja Żłóbka w wykonaniu Diakonii Muzycznej – Solo Dios Basta. Dziękujemy dzieciom i muzykom za piękne kolędy i zbiórkę nas misje. Koncert był transmitowany przekazem internetowym.
Ta strona używa plików cookies.    Więcej    AKCEPTUJĘ